خانه » دانستنیهای خانواده » بارداری و زایمان » بهداشت مادر در دوره بارداری و اهمیت آن

بهداشت مادر در دوره بارداری و اهمیت آن

هدف کلی از برنامه های بهداشت مادر و کودک، تأمین و نگهداری سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مادران و کودکان جامعه می باشد که از طریق ارائه خدمات بهداشتی، پزشکی، تغذیه ای و بهزیستی عمل میکنند. بعبارت دیگر در بالا بردن سطح بهداشت و بهزیستی مادر و کودک و پرورش استعداد و توانایی آنان برای زندگی بهتر و تطابق کلی و مناسب تر با محیط موثر است.دامنه فعالیتهای بهداشت مادر و کودک با توجه به اینکه بهداشت مادر و کودک مراقبت کامل و کافی و مداوم و همه جانبه مادران و کودکان را در طول زندگی و به قولی دیگر، داستان حمایت از نسلی به نسل دیگر را با هدف پروراندن نسل سالمتر و بهتر در بر میگیرد، لذا دامنه فعالیت بسیار گسترده ای دارد

بهداشت مادر

مراقبتهای پیش از ازدواج در بهداشت مادر

شاید منطقی ترین راه برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک چنین باشد که زمانی که دختر و پسر جوانی بنابر علائق و دوستی می خواهند باهم ازدواج کنند خدمات بهداشت مادر و کودک آغاز گردد و آن مشورتهای پیش از ازدواج با هدف پیشگیری از ازدواج نامناسب چه از نظر اجتماعی و چه از نظر پزشکی است. اهم این اقدامات عبارتند از:بررسی سوابق اجتماعی، روانی و خانوادگی داوطلبین ازدواج. معاینات کامل پیش از ازدواج بمنظور پی بردن به ناهنجاریها و بیماریهای مختلف ارثی، اکتسابی قابل درمان و غیر قابل درمان. آموزش لازم به زن و مرد و تفهیم اینکه توجیه صلاحیت ازدواج الزاماً نباید توجیه کننده صلاحیت اجتماعی، اقتصادی و روانی آنان برای مادر شدن یا پدر شدن باشد که در اینجا نقش خدمات آموزشی و تنظیم خانواده در مراحل پیش از ازدواج و پس از آن روشن میگردد. یک برنامه مترقی بهداشت خانواده همیشه باید مراقب حاملگی ها و تولدها باشد که مسلماً تولدهای خواسته پدر و مادر بهترین تولدهاست. در این صورت باز هم اهمیت فاصله گذاری مناسب بین ازدواجهای زودرس و اولین تولد و بین تولدهای پی در بی روشن می شود و برنامه بهداشت مادران چنین رسالتی را به عهده میگیرد که بخاطر سلامت مادر و نوزاد خدمات تنظیم خانواده را نیز ارائه دهد.

 مراقبت های دوران بارداری

هدف اصلی از اینگونه مراقبتها آن است که حتی المقدر و دوران بارداری بخوبی سپری و به سلامت پایان پذیرد و از مرگ و میر نوزادان و مادران که در اثر عوارض حاملگی ممکن است ایجاد گردد تا آنجا که امکان دارد جلوگیری به عمل آید و بالاخره از ناراحتیهای روحی و جسمی دوران حاملگی و زایمان و نیز روزهای بعد از زایمان کاسته شود. اگر چه حاملگی امری است طبیعی، ولی در اثر آن تغییرات زیادی در کلیه دستگاههای بدن زن حامله بوجود میآید و نه تنها بارداری تغییرات جسمی در مادر ایجاد میکند بلکه زن از نظر روحی نیز مشمول تغییر و تحول می شود. احساسات مادر نسبت به خودش، جنین یا نوزادش و همچنین همسرش تغییرات مهمی هستند که در جریان حاملگی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد تا با پیدایش اولین علائم غیر عادی اقدامات لازم برای حفظ سلامتی او به عمل آید.مراقبتهای دوران بارداری باید با آگاهی بموقع از وضع غیر عادی زن باردار و مواظبت کامل او بمنظور کاهش مخاطرات حاملگی و مرگ ومیر مادر و جنین ارائه شود. در چنین صورتی با توجه به اینکه بزرگترین علل مرگ و میر مادران در کشور ما، خونریزی، عفونت و مسمومیتهای حاملگی است، باید زنان باردار تحت مراقبتهای لازم قرار گیرند.

تشخیصں آبستنی

بهداشت مادر

توجه به شرح حال کامل زن باردار از نظر اجتماعی و پزشکی و سوابق زایمانی او، معاینه مرتب و مداوم زن باردار، دفعات این معاینه با توجه به نیروی انسانی و تسهیلات پزشکی منطقه و شرایط بهداشتی زن باردار متفاوت است ولی بهرحال علاوه بر یک معاینه کامل در اولین مراجعه، آزمایشهای لازم برای کنترل وزن، فشار خون و ورم پا در تمام دفعات مراجعه زن باردار باید انجام پذیرد. این مراقبتها باعث می شود که آبستنیهای آسیب پذیر را بموقع تشخیص داده و تحت مراقبت درآورد. منظور از آبستنی آسیب پذیر، آبستنی است که در آن امکان ایجاد مخاطرات حاملگی و تهدید سلامت مادر و نوزاد بیشتر می باشد بنحوی که نوزاد احتمال ابتلای بیشتری به نقایص جسمی، عقلی و اجتماعی که مانع رشد و تکامل استعداد و یادگیری طبیعی او می شود خواهد داشت. ریشه این عوارض ممکن است مربوط به دوره پیش از زایمان یا زایمان و یا پس از آن بوده و عوارض در نتیجه توارث یا محیط نامطلوب که با هم یا بطور جداگانه تأثیر مینمایند بوجود آید.

عوامل آسیب پذیری مادر از جنبه های مختلف

عوامل اجتماعی: نظیر وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب، فقر، آبستنی نا مشروع، مشکلات مربوط به ازدواج، سقط جنین غیر قانونی، کمبود یا فقدان خدمات بهداشت مادر و کودک.
عوامل پزشکی: نظیر بارداری در سنین کمتر از ۱۶ سال و بالاتر از ۳۵ سال، متناسب نبودن وزن با سن (لاغری یا چاقی بیش از حد)، سوء تغذیه مادر، بالا بودن تعداد زایمانها، عوارض شدید در زایمانهای قبلی، عامل Rh و ناسازگاری آن، عوارض اولیه آبستنی و ناهنجاریهای بارداری و سایر بیماریهای مادر

با در نظر گرفتن مطالب فوق مراقبتهای دوران بارداری را از نظر سلامت مادران بدین شرح می توان خلاصه نمود: جلوگیری و کاهش عوارض دوران بارداری. کم کردن عوارض و خطرات زمان زایمان و آماده کردن مادر برای انجام زایمان طبیعی. بوجود آوردن حالت جسمی و روانی کامل بمنظور تأمین سلامت مادر و تأمین احتیاجات جنین.کاهش میزانهای ابتلا و مرگ و میر مادران.
اهداف بالا بنوبه خود، در بر گیرنده هدفهای زیر نیز که در ارتباط با سلامت جنین و نوزادان میباشد خواهد بود: .پیشگیری از بدنیا آمدن نوزادان مرده و کاهش در تعداد آنها.پیشگیری از سقط جنین و در صورت امکان درمان موارد تهدید به سقط، پیشگیری از بدنیا آمدن نوزادان مرده و کاهش در تعداد آنها، پیشگیری از سقط جنین و در صورت امکان درمان موارد تهدید به سقط، کاهش میزان ناهنجاریها و بیماریها در جنین و نوزادان. – کاهش میزان مرگ و میر نوزادان طی دوران بارداری و بهنگام زایمان، تأمین شرایط رشد و تکامل طبیعی در دوران جنینی، نوزادی و کودکی

مراقبتهای دوران زایمان و پس از آن

بهداشت مادر

به گزارش مجله پارسی وان در غالب کشورهای پیشرفته، میزانهای مرگ ومیر کودکان بدلیل مراقبتهای ویژه بنحو بارزی کاهش شدید داشته است. ولی متأسفانه در اکثر ممالک در حال توسعه، اغلب زایمانها به شیوه های سنتی و بدون توجه و رعایت اصول بهداشتی انجام میپذیرد. در ایران نیز در بسیاری از موارد زایمانها در منازل و توسط ماماهای محلی در شرایط نامطلوب و غیر بهداشتی انجام میگیرد. بنابراین بهبود مراقبتهای حین زایمان و پس از آن بمنظور پیشگیری از خونریزیهای ناشی از زایمان و عفونتهای پس از آن یکی از مسایلی است که می بایست ارائه دهندگان خدمات بهداشت مادر و کودک به آن توجه نمایند. چه بسیاری از سهل انگاریها در حین زایمان و پس از آن، باعث بروز عوارض بسیار وخیمی میگردد. گر چه ممکن است بعضی از این عوارض مختصر بوده و در خیلی از موارد بکلی بهبود یابند، ولی برخی اوقات نیازمند جراحیهای سخت و زحمات بسیاری هستند که متأسفانه گاهی نیز به مرگ منجر میگردند. وجود اصول صحیح پرستاری پس از زایمان چه در بیمارستان و چه در منزل و توجه به بهداشت شخصی، استراحت، خواب، اجابت مزاج، وضع ادرار، وضع ترشح دستگاه تناسلی در مادر، مواظبت از پستانها و معاینات مرتب پس از زایمان تأثیرات کاملاً مثبتی بر سلامت مادر و کودک دارد.

منبع:https://www.parsi1.com

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

آی یو دی و عوارض آن

آی یو دی و عوارض آن چیست؟

مناسبترین موقع برای جایگزینی آی یودی در رحم،چند روز آخر قاعدگی است. زیرا خونریزی که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *