معاون وزیر ارتباطات با بیان این‌ موضوع که اجرای کامل و دقیق طرح رجیستری مستلزم همکاری بین بخشی است، عنوان کرده بود: از نظر ما گوشی‌هایی که هم اکنون دست مردم هستند، همه مجازند و با اجرای این طرح، همه آنها کار خواهند کرد و مردم از این بابت نگران نباشند. البته همزمان با اجرای این طرح مدتی اعلام خواهد شد تا مردم گوشی‌های غیرفعالشان را در شبکه ثبت کنند و به هیچ عنوان برای ثبت گوشی در طرح رجیستری هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.

حال باید ببینیم آیا طرح رجیستری تلفن های همراه اثرات مثبت یا منفی در بازار موبایل کشور می گذارد و نتیجه این عمل در قیمت نهایی بازار چه خواهد بود ؟!

 

منبع : https://www.parsi1.com