خانه » اخبار روز » جدول قیمت خودروهای داخلی و خارجی دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

جدول قیمت خودروهای داخلی و خارجی دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

 

 

قیمت کارخانه

قیمت بازار/ تومان

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰

۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند

SE سمند پایه گازسوز

۲۴٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده

ELX سمند سورن

۳۴٫۴۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰

۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

سمند سریر

۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

GLX 405 . TU5 پژو

GLX 405 . XUM پژو

۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

پژو پارس معمولی

۲۸٫۲۸۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰

۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

پژو پارس سال سفارشی

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

EF7 پژو پارس سال / موتور

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲پژو ۲۰۶ . تیپ

۳پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۵پژو ۲۰۶ . تیپ

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V10 پژو ۲۰۶صندوقدار / تیپ

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶رانا

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

E1 تندر اتوماتیک

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

E2 تندر اتوماتیک

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

سایپا

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

گازسوز SL 132 .پراید

۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴۱ LE.پراید

۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / آپشن دار

ریو اتوماتیک

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱جدید C5

230.000.000

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

33.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2

31.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

30.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2

36.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

27.500.000

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

81.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰

لیفان ۵۲۰ آی

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

J5 جی ای سی

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

17.100.000

لوبو

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

اتوماتیک /B50

FAW ون

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

37.000.000

MVM 530

38.000.000

هاچ بک / MVM 315

39.500.000

صندوقدار / MVM 315

چری ویانا

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

زاگرس خودرو

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹

پروتون ویرا

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

مرتب خودرو

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

 

 

منبع: انعکاس

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

عوارض بوتاکس پیشانی

با عوارض بوتاکس پیشانی اشنا شوید

در بوتاکس یک سم ضعیف شده که توسط نوعی باکتری تولید می شود به عضله …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *