خانه » اس ام اس » اس ام اس های احساسی شکلک دار -سری اول

اس ام اس های احساسی شکلک دار -سری اول

( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)

گنده تر از اینارو میخوام

میخوام قلب شکسته ام رو باهاش پانسمان کنم !

وقتی نفهمی

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

کی سیگارت را روشن کردی

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

و کی کشیدی

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

و کی خاموشش کردی

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور…

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

♥اولین تو بودی♥

♥آخرین هم تو خواهی بود♥

♥نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم♥

♥انتظار بارانت سخت هم باشد♥

♥فقط به خیال آمدنت♥

♥خیس خیسم♥

چـــی دلنشیــ♥ــن تر از اینکـــﮧ

مدام و بی بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟

و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــم

; ‘ ‘؛،,،؛ ‘ ‘;

‘؛،,

بخوره به قلب کسی که بدتو میخواد

بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم {باهاموטּ} حال ڪرכ

اگـﮧ نبوכیم {ازموטּ} یاכ ڪرכ …!

اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ …!

اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ …!

سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ ولے واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ …! سلامتی ادد لیستای خودم که منو تحمل میکنن

פقتـی با bf ـتــوכּ بهـَـم زבیـכּ…

نـه حرص بخوریـכּ،نــه ناراحتـ شیـכּ،نــه هیچـــی…بذاریـכּ بـــره !!!

فقط 2 ساعــتـ بعـב بهــش sms بـבیـכּ بگیـــכּ :

یــه چــَــכּ تـا sms عاشقــونه בاری بفرستــی ؟ لازمـ בارمــ

اَز مـَن نَپُـرس دلــتَنـگـے چَـ ـند حَـرف دارَدبـ ـے و ِجـدان …

دلــتَنگـے حَـــــرف نَدارَد !دَرد دآرَد

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را

مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد

خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے…

ــرآهنــــم رآ بـــــزن بآلآ ؛ کـمرم رآ دیـــدے ؟

نتــــرس چیـــزے نیستــــ ؛ اینهـــآ فقـط جـــآے خنجــــرند

مــن نفهمیـــدم در رفـــآفتـــ چـ؍ شـــد!

تـو مواظبـــ خودتـــ بــاش

פֿـــ ـاڪــ ـے פֿـــ ـاڪــ ـے ام. . .

آنچـــ ـناטּ زمیــ ــنم زבنــ ـב،ڪــ ــہ بایـــ ــב تـ ــا آפֿـــر عمـــ ــر؛

פֿـــوבم را بتـــ ـڪانــ ـم . . .!!

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع:لایف اس ام اس

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

اس ام اس نیمه شعبان جدید ۹۶ و اس ام اس تولد حضرت مهدی ( ع )

اس ام اس نیمه شعبان جدید ۹۶ سری اول

اس ام اس نیمه شعبان موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. نیمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.