خانه » اخبار روز » لحظات اعدام فرزانه در زندان چه گذشت؟ +عکس

لحظات اعدام فرزانه در زندان چه گذشت؟ +عکس

سحرگاه دیروز مقابل زندان مرکزی اصفهان حرف، حرفِ مرگ و زندگی بود. طبق آنچه از قبل اعلام شده بود قرار بود فرزانه قصاص شود. پدر و مادر فرزانه شب قبل خواب به چشمان شان نیامده بود. آنها از چند ساعت قبل خودشان را جلوی در زندان رسانده بودند. گوشه یی کز کرده و منتظر بودند. دل توی دل شان نبود. قرار بود دخترشان تا چند ساعت دیگر اعدام شود.

پدر فرزانه مدام قدم می زد و کلافه بود. مادرش هم گوشه یی نشسته و دعا می خواند. آنها یک بار دیگر هم این شرایط را تجربه کرده بودند. درست یک ماه قبل هم فرزانه پای چوبه دار رفت اما پدر شوهرش در حالی که طناب دار دور گردن عروس سابقش بود یک ماه برای ادامه زندگی به او مهلت داد. پدر و مادر فرزانه امیدوار بودند این بار هم پدرشوهر سابق دخترشان به او فرصتی دوباره برای زندگی بدهد یا اینکه معجزه یی اتفاق بیفتد و دخترشان بخشیده شود.

بیم و امید یک لحظه پدر و مادر فرزانه را رها نمی کرد. زمان به سرعت برای شان می گذشت. چند دقیقه بعد خودرویی مقابل در زندان توقف کرد و مردی از آن پیاده شد. چهره مرد برای شان آشنا بود. او همان کسی بود که 11 سال قبل برای خواستگاری از فرزانه به خانه آنها رفت. او پدرشوهر سابق فرزانه بود.

مادر فرزانه با دیدن او به سال ها قبل رفت. زمانی که دخترش در 15سالگی لباس عروسی به تن کرد و پای سفره عقد نشست. آن روز پدر شوهر فرزانه تور سفید را از روی تازه عروسش کنار زد تا برای نخستین بار او را ببیند. اما این بار قرار بود عروسش را پای چوبه دار ببیند و طناب دار به گردنش بیندازد.

وقتی او پدر و مادر فرزانه را دید راهش را به سمت در زندان کج کرد. پدر و مادر فرزانه دوان دوان به دنبالش رفتند. پدر و مادر فرزانه به دست و پایش افتادند و شروع به التماس کردند. مادر فرزانه ضجه می زد تا شاید دخترش قصاص نشود. اما مرد در تصمیمش مصمم بود و خیلی سریع از جلوی آنها گذشت و وارد زندان شد.

دیگر هوا گرگ و میش شده بود. یک آمبولانس از در زندان گذشت و با بسته شدن در آهنی، شمارش معکوس آغاز شد. پدر و مادر فرزانه می دانستند این آمبولانس برای چه وارد زندان شده است. این نشان می داد تصمیم اولیای دم برای اجرای حکم جدی است. دیگر فقط یک معجزه می توانست از اجرای حکم جلوگیری کند. مادر فرزانه فریاد می کشید تا شاید دخترش در آن سوی دیوارهای بلند زندان برای آخرین مرتبه صدایش را بشنود. هیچ کس از داخل زندان خبر نداشت. معلوم نبود در آنجا چه اتفاقی افتاده و پدر شوهر فرزانه در آخرین لحظه چه تصمیمی گرفته است.

نور آفتاب از دیواره شرقی زندان پیدا شد اما هنوز به درستی معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است. دیگر نایی برای مادر فرزانه باقی نمانده بود. او به دیوار تکیه داده و منتظر بود تا خبری از دخترش بیاید. بالاخره با روشن شدن هوا در آهنی بار دیگر باز شد. همان آمبولانسی که ساعتی قبل وارد زندان شده بود خارج شد اما این بار فرزانه روی برانکارد آن آرام گرفته بود. پدر فرزانه سرش را بین دو دستش گرفته بود و اشک می ریخت. وقتی آمبولانس از جلوی زندان دور شد دیگر امید این زن و شوهر برای دیدن دوباره دخترشان رنگ باخت.

لحظات اعدام فرزانه در زندان چه گذشت؟ +عکس

فرزانه دخترش را ندید

مادر فرزانه که بعد از قصاص دخترش در شرایط روحی بدی به سر می برد عصر دیروز درباره اجرای حکم به «اعتماد» گفت: یک روز پیش از اجرای حکم همراه شوهرم به زندان رفتیم. دخترم حال بدی داشت. گریه می کرد و قسم می خورد که بی گناه است.

او می گفت قاتل «الف» است و او مجبور شده قتل را بر عهده بگیرد. او گفت خون شوهرش ناحق ریخته شده و حالا هم خودش بی گناه است. دخترم روی پاهاش بند نبود و به زحمت حرف می زد. او می گفت آخرین خواسته اش پیش از اعدام دیدن دخترش است. او می گفت بعد از دستگیری فاطمه را ندیده و آخرین خواسته اش دیدن او است. ما هم این خواسته را به مسوولان و پدر شوهر فرزانه گفتیم اما فایده یی نداشت و فرزانه تا آخر هم نتوانست دخترش را ببیند»

این زن درباره اجرای مراسم قصاص نیز گفت: «من و شوهرم هر چه به دست و پای اولیای دم افتادیم فایده یی نداشت. آنها قبول نکردند که دخترم را ببخشند دخترم به آخرین خواسته اش هم نرسید.»

از اجرا شدن حکم خوشحالم

در سوی دیگر پرونده پدرشوهر فرزانه قرار دارد که به گفته خودش شخصا حکم را اجرا کرد. او که پیش از گشوده شدن این پرونده رابطه خوبی با عروسش داشت دیروز چند ساعت بعد از اجرای حکم قصاص درباره چگونگی اجرای حکم به «اعتماد» گفت: «از اینکه این حکم اجرا شد خوشحالم چرا که بالاخره حق به حق دار رسید.»

این مرد درباره لحظه یی که فرزانه را پای چوبه دار دید، گفت: «وقتی او را دیدم التماس و گریه می کرد اما کسی نبود که به حرف هایش توجه کند. التماس هایش بی فایده بود. او باید قصاص می شد. من خودم حکم را اجرا کردم.»

او درباره اینکه حالا بعد از اجرای حکم عروس سابقش چه احساسی دارد، گفت: «خوشحالم. چون عدالت اجرا شد. زمانی که پسرم را کشت باید فکر این روز را می کرد.»

پدرشوهر سابق فرزانه درباره اینکه این ماجرا را چگونه برای نوه 8 ساله اش بازگو می کند نیز گفت: «به وقتش همه چیز را برای نوه ام می گویم. او از دو سالگی پیش من است و از این به بعد هم پیش خودم می ماند. این موضوع به خودم مربوط است که چه کار می کنم.»

فرزانه که در 15 سالگی با شوهرش احمد ازدواج کرده بود متهم بود روز 10 بهمن ماه سال 86 شوهرش را در خانه شان واقع در اصفهان به قتل رسانده است. او در مراحل مقدماتی بازجویی اتهام قتل را برعهده گرفت و گفت چون شوهرش به او تهمت می زد ناخواسته دست به چنین کاری زده است. به این ترتیب با درخواست خانواده احمد از سوی قضات شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان به قصاص محکوم و این رای نیز در دیوان عالی کشور تایید شد.

با وجود تایید این رای، فرزانه یک ماه پیش در نامه یی گفت که قاتل شوهرش مردی به نام «الف» است. او گفت: «الف» که دوست شوهرش بود قاتل اصلی است.

فرزانه در این نامه نوشت: «روز حادثه الف به خانه مان آمد و در حالی که شوهرم خواب بود او را کشت. او گفت همسرش را طلاق می دهد تا با من ازدواج کند. او من را مجبور کرد قتل را گردن بگیرم. الف گفت که اگر خودم را به عنوان قاتل معرفی کنم به خاطر بچه ام قصاص نمی شوم. او علاوه بر این من را تهدید کرد که اگر این ماجرا را برای کسی بازگو کنم خودم و خانواده ام را می کشد. من هم از ترس قبول کردم. حالا می خواهم همه چیز را بگویم» .

با وجود این نامه به حرف های فرزانه توجهی نشد و سرانجام پرونده او پای چوبه دار بسته شد.

یادداشت کوتاه عبدالصمد خرمشاهی وکیل قاتل

اعاده دادرسی هم کارساز نشد و پرونده زندگی فرزانه مرادی همراه با پرونده اجرای حکمش همزمان مختومه شدند. در این سطور مختصر سرآن ندارم که دوباره جزییات پرونده را کالبد شکافی کنم و دنبال نواقص شکلی و ماهیتی پرونده باشم چرا که دیگر موضوع از هر حیث اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.

اما نکته یی که ناگزیر هستم دوباره و ده باره روی آن انگشت بگذارم طرح این سوال است که چرا فرهنگ عفو و بخشش و گذشت در جامعه ما هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شود ؟

شکی نیست که قصاص حق ولی دم بود و او از حقی که قانون به او داده بود استفاده کرد و طبعا کسی معترض اعمال حق قانونی او نمی تواند باشد اما جای تعجب است که چرا پدر شوهر فرزانه بی اعتنا به وساطت و درخواست ده ها و صدها نفر مبنی بر گذشت او از مرگ فرزانه باز عجولانه و مشتاقانه صندلی دار را از زیر پای فرزانه می کشد و راضی از گرفتن انتقام به زعم خود اعلام می کند که از این کار خوشحال است. چرا این همه اصرار بر عدم گذشت ؟

ای کاش پدر شوهر فرزانه که یک بار هم چندی پیش تا پای چوبه دار او را برده و طعم تلخ مرگ را به او چشانده بود این بار از مرگ فرزانه گذشت می کرد و اجازه می داد که او دوباره به آغوش زندگی باز گردد… دختر 9 ساله فرزانه که شش سال پیش پدرش را در این حادثه از دست داده بود این بار نیز شاید با وجود میل باطنی اش مادرش را از دست رفته می بیند. به راستی پدر بزرگ او در آینده چه پاسخی به او خواهد داد؟

گردآوری: گروه خبری مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: روزنامه اعتماد

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

عوارض بوتاکس پیشانی

با عوارض بوتاکس پیشانی اشنا شوید

در بوتاکس یک سم ضعیف شده که توسط نوعی باکتری تولید می شود به عضله …

بدون دیدگاه

 1. ياسمين ابراهيمی

  من فرزانه نازروخيلی دوست دارم ولی امبارروببخشيد

 2. سلام….امروز…صبح….پسرخاله منو هم اعدامش کردن ….ب جرمی ک نکرده بود….قضیش مثه همین فرزانه بوده…منتها قاتل اصلی زن مقتول بوده….ولی پسر خالم گردن گرفته و………
  جمیع همه ی رفتگان!

 3. سامان محمدی

  تو دین عزیز اسلام به گذشت خیلی توصیه شده ببخشید تا خدای بزرگ هم شما رو ببخشه جوابش رو بسپارید به خود حضرت حق. یا علی

 4. دکترمحمد زارعی روانشناس پزشگ قانونی درقوچان

  شرایط انتقام درلحظه اول بسیارشیرین می باشد اماباگذشت زمان پشیمانی ازانتقام وفشارروحی وروانی برخانوادها از ترف دیگر.موجب میشود تااحساس گناه نماید.به خصوص دراین مورد که نوه خود راهمیشه درمقابل چشمان خودمی بینند.وتنها به پسر ازدست رفته. بلکه به عروس خود هم فکرمی کنند.ایا درمورد اعدام تسمیم درستی گرفته اندیاخیر.با انکه به زبان جاری نخواهندکرد.

 5. به نظر من کسی که راضی به مردن یکی دیکه هست کم از قاتل نداره!!

 6. زندگی پستی و بلندی زیادی داره آدم باید باهاشون کنار بیاد …
  گذشت بجا و بخشش بجا خیلی خوب هست . گاهی هم در جاهایی نمیشه گذشت کرد . اما در مواردی که اگه گذشت نداشته باشیم و زندگی دیگری را باعث تباهی بشه باید گذشت کرد. این مورد هم جزء همان موارد هست، زندگی دختر بچه تباه شد…

 7. دلم سوخت…کاش بخشیده می شد…به هر حال حق به حق دار رسیده (اگه حرفای آخر فرزانه اشتباه باشه)
  مرسی

 8. شاید پدر شوهره کار خوبی نکرده باشه ولی از صحبت های خود فرزانه هم میشه فهمید که به خاطر هوس خودش راضی شده که الف شوهرشو بکشه ! می خواست تن به خواستش نده چرا همیشه یک طرف قضیه را میبینیم؟!من برای دخترش ناراحتم ولی بهتره که ادم کسی را نداشته باشه تا همچین مادر خودخواهی

 9. ما بخشیدیم که میگیم سخت نیس فقط داغ عزیز هیچوقت فراموش نمیشه ما خدارو در نظر میگیریم خدا از روح خودش در ما دمیده ومطمئنن مهربونی تو ذات ما هس ما هم میتونیم اونقدی که خدا گناهای مارو میبخشه وهمیشه چم پوشی میکنه یه ذره خدایی عمل کنیم

 10. آهای شمایی ک از دور فقط میگی چرا نبخشید؟شما فقط چند ثانیه چشاتو ببند و فک کن خدای نکرده زبونم لال عزیزترین کست نفستو یکی کشته!چ حالی بهت دست میده خشم وکینه وجودتو فرا نمیگیره؟!میتونی انقد ک ادعا میکنی منطقی برخورد کنی؟واقعأ میتونی؟گرچه میدونم بخشش خیلی ستودنی تره ولی خیلی سخته

 11. همین شماهایی که حرف از ببخشش میزنید تویه همین مجله بارها حرف از اعدامو درس عبرت نوشتید حالا میگید بخشش
  اصلا مجازات اعدام خوبه یا نه نظراته شماها هر سری عوض میشه اخرشچی مجازاتو یا بردارن یا دیگه بدون هیچ قید و شرطی اعدام کنن
  من خودم با مجازات اعدام مخالفم تو این کشور برایه ۵۰ هزارتومان اعدام میکنن برایه دزده میلیاردی نه
  کسی که کسه دیگرو میکشه یا تجاوز میکنه فکر میکنه هیچ وقت گیر نمیوفته اگه به درس عبرت بود تا الان دیگه هیچ کس تو این کشور نباید اعدام میشد

 12. جنازه برادر من 21 روز توی اوج سرمای زمستون توی بیابون افتاده بود آخرش هم خدا یک نفر ضایعات جمع کن رو مامور کرد تا این جنازه رو برای ما پیدا کنه وگرنه معلوم نبود چی میشد، 21 روز چشم انتظار برگشتش بودیم و بعد 21 روز جنازش اومد، شنبه رفت و شنبه برگشت و امروز هم 13 شنبه از رفت مهدی عزیز من می گذرد و من همچنان منتظر بازگشت…

 13. ببخش تا بخشیده شوی .

 14. عسل جانم آره چوب خداصدانداره بخشش داشته باشی میبخشنت نداشته باش روزگارت سیاهه

 15. بابای منم کشتن من هیچجوره حاضر ب رضایت نبودم ولی وقتی پسره رو دیدم چطوری با التماس بهمون خیره شده از خودم بدم اومد جونی ک خدا داده چرا من بگیرم الان با اینکه زندگی خیلی سختی داریم ولی راضیم ک عزرائیل جون کسی نشدم

 16. حسین باهات موافقم

 17. به نظرتون ما چي ميتونيم بگيم اگه فرزانه شوهرشو واقعا كشته باشه حقش بوده اما در غير اين صورت نه
  البته سؤتفاهم نشه پدر شوهرشم نامردي كرده حالا تكليف اون بچه چي ميشه

 18. خدا بیامرزه.فکر نکنم حق به حق دار رسیده باشه.پس اون آقای الف چی شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.