خانه » سرگرمی » جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

کودکان

اگر خداوند فقط و فقط تکه ای زندگی در دستان من میگذارد٬به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

کهنسالی

آه خدایا! آنها نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

عشق

اگر خداوند فقط و فقط تکه ای زندگی در دستان من میگذارد٬ درسایه سار عشق می آرمیدم. به انسانها نشان می دادم که دراشتباهندکه گمان کنند وقتی پیرشدند دیگر نمی توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

زندگی

اگر خداوند قطعه کوچکی زندگی به من ارزانی می داشت کمتر می خوابیدم و دیوانه وار رویا می دیدم،چرا که می دانستم هر دقیقه ای که چشمهایمان را برهم می گذاریم٬ شصت ثانیه نور را ازکف می دهیم،

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

نفرت

خداوندا٬اگر دل در سینه ام همچنان می تپید تمامی تنفرم را بر تکه یخی می نگاشتم و سپس طلوع خورشیدت را انتظار می کشیدم.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

عشق زندگی

خداوندا ٬اگر تکه ای زندگی می داشتم ٬ نمی گذاشتم حتی یک روز از آن سپری شود بی آنکه به مردمانی که دوستشان دارم ٬نگویم که “عاشقتان هستم”

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

انسان مرگ

آه انسانها، من از شما بسی چیزها آموخته ام واما چه حاصل٬ که وقتی اینها را در چمدانم می گذارم که در بستر مرگ خواهم بود.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

انسان

دریافته ام که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین چشم بدوزد که ناگزیراست او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

زندگی خوشبختی

آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که آموخته ام. من یاد گرفته ام که همه می خواهند درقله کوه زندگی کنند٬بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

دوستی

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

اگر انطوری که میخواهی دوستت ندارد بدان معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

بدترین شکل دلتنگی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

تو در تمام دنیا یک نفری اما برای بعضی ها تمام دنیایی.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را میکشیدی.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

بزرگترین حقیقت دنیا تنهاییست.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

همیشه قبل از عاشق شدن مطمئن باشید که او عاشق کسی نیست.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

هیچ انسانی نمیداند کدامین لحظه از زندگی اش خاطره میشود.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

خودت را به فردی بهتر تبدیل کن و خودت را بشناس قبل از اینکه دیگران تو را بشناسند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

به گذشته ها غم مخور به چیزی که می آید لبخند بزن.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

شاید خدا خواسته که بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و وقتی او را یافتی باید شکر گذار باشی.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

خودت را زیاده از حد تحت فشار قرار نده بهترین چیزها وقتی اتفاق میوفتند که انتظارش را نداری.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

ترسوی حقیقی از پرواز نمیترسد ،بلکه آن کس که با ترس پرواز را یاد میگیرد ، ترسو است .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

مرگ از پیری نمی آید ، بلکه با فراموشی می آید !

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید.

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود .

جملات زیبا گابریل گارسیا مارکز

سخنان زیبا و آموزنده

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: آسمونی


Loading...
بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

جشن هالووین در تهران

جشن هالووین در تهران و چند عکس هالووین

جشن هالووین در تهران موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. این جشن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *