خانه » اخبار روز » روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روزنامه شرق: دختر ۲۸ ساله اي که ۹صبح ديروز سوار اتوبوس بين شهري چيتگر – همت شده بود، شايد به مقصد دانشگاه، يا سر کار هيچ گاه فکر نمي کرد کمتر از چهارساعت بعد تبديل به يک جسد مجهول الهويه در سردخانه بيمارستان فياض بخش شده باشد، آن هم بعد از دو عمل جراحي سنگين و تلاش ها براي نگه داشتنش در اين دنيا.

ساعت ۱۰:۱۱ صبح ديروز اس ام اس سايت شهرداري کوتاه بود؛ «در پي واژگوني اتوبوس بخش خصوصي در بزرگراه آزادگان متاسفانه تعدادي از مجروحان کشته و زخمي شدند.» جاي تامل نبود. خبرهاي تکميلي، از اعزام مصدومان به بيمارستان هاي امام خمیني (ره)، رسول اکرم(ص)، شريعتي و فياض بخش حکايت مي کرد.

راهي بيمارستان امام خميني(ره) مي شوم. با اين سناريو در ذهنم که دنبال دوستم مي گردم که از مسافران مصدوم اتوبوس است. نيروهاي حراست در بيمارستان پرتعدادند. مامور پس از پرسيدن اسم بيمارم مرا به مددکار سه مصدوم حاضر در بيمارستان حواله مي دهد. مددکار مي گويد: «مصدومي به اين نام نداريم.» شماره مددکار بيمارستان شريعتي را مي دهد و مي گويد: «او اطلاعات دقيق بيماران را دارد.» اين سناريو جواب نمي دهد. راستش را مي گويم: «من خبرنگارم. دروغ گفتم و براي تهيه گزارش از مصدومان آمده ام.»

راستگويي هم جواب نمي دهد. به بيرون هدايت مي شوم؛ مستاصل از حضور در اورژانس. همراهان يکي از مصدومان را پيدا مي کنم. دختري ۲۸ساله است. مادرش نمي تواند صحبت کند. کارفرمايش که خانمي ۵۰ساله است، مي گويد: «نصف بيني اش رفته، نصف بيني پريده است. پيش من کار مي کرد. ۲۸سالش بود. از چيتگر مي آمد ميدان المپيک. خيلي سرعت داشته. ۱۲۰تا از آزادگان که مي رفته سمت حکيم ماشين چپ کرده است. هشت نفر مردند.»

خانمي در اورژانس مي گفت مغزها روي زمين پخش بود. هليکوپتر آمده فوتي ها و مريض هاي بدحال را برده است. الان جز بيني سعيده دوتا دستش هم شکسته است. سرش ورم دارد. صورتش اصلا ترکيده. بچه مرده، پيرمرد مرده، بيشتر جوان ها مرده اند. با جان مردم بازي مي کنند. اينها اتوبوس ها را داده اند به شرکت هاي خصوصي براي اينکه دو مسافر بيشتر بزنند. گاز مي دهند مردم را اينطوري داغون کردند. اينهارو برسونيد به گوش مسوولان. چه کسي به داد مردم مي رسد؟

هيچ کس! بيچاره مردم. فقط يه مددکار آمده به دروغ مي گويد: «۴۰تا سرعت داشته، گفتم آره با ۴۰ تا سرعت چنين اتفاقي مي افتد. الان سعيده را بردند اسکن کنند. مردم ريختند راننده را کتک بزنند، فرار کرده است.»

مي پرسم: «يعني راننده طوريش نشده؟»

جواب مي دهد: «نه. سالم است. با جون مردم بازي مي کنند. دعا کنيد انشاءالله خوب شود به حق فاطمه زهرا.»

مي گويم: «انشاءالله»

از خانم مسن مي خواهم ضبط کوچک خبرنگاري ام را د ر آستينش بگذارد و به سراغ سعيده برود اما سعيده مريض احوال تر از آن است که بتواند حرف بزند.

همراه مصدوم بعدي را پيدا مي کنم. مردي ميانسال است. مي گويد: «اتوبوس در پيچ سرعتش زياد بوده است. شانس آوردند مسافرانش کم بودند و وسط روز بوده است. حدود ۲۰، ۳۰ نفر. اگر ساعت پرتردد بود، تعداد کشته ها خيلي بيشتر مي شد. چون مسافران همه نشسته بودند و در پيچي که از آزادگان مي خواسته بپيچد در حکيم سرعت خيلي بالا بوده است. نتوانسته کنترل کند و اتوبوس برگشته و مسافران همه ريخته اند روي هم برخي زير اتوبوس و برخي داخل اتوبوس.»

– مصدوم شما چندسالش است؟

جواب مي دهد: «۴۸سال. از نظر ظاهري بعضي جاهايش پارگي دارد و کوفتگي. حالش خوب است شانس آورده است.»

از انتهاي بلوار کشاورز راهي بيمارستان شريعتي گيشا مي شوم. چند دقيقه اي در اورژانس مي چرخم. بالاخره سراغ يکي از پرستاران می روم و مي گويم: «من خبرنگارم اما اگر حراست بفهمد همکاري نمي کنند. چندتا مصدوم به اينجا آورده اند؟» مي گويد: «يکي. خانمي باردار است که ما از نظر ارتوپدي چک کرديم مشکلي ندارد و اما وضعيت بچه اش مشخص نيست و در انتظار ويزيت دکتر زنان است. دعا کنيد مشکلي نداشته باشد.»

به سراغ حراست مي روم و باز از در صداقت درمي آيم. مي گويد: «بيمار الان همراهش اينجا نيست. پدرش اينجا بود که رفته.» و حواله ام مي دهند به مديريت حراست و آنها به اداره کل روابط عمومي بيمارستان علوم پزشکي و وزارتخانه. انگار بازهم به در بسته خوردم.

در دلم دعا مي کنم بچه زن باردار خوب باشد و راهي بيمارستان رسول اکرم(ص) ستارخان مي شوم. جايي که شنيده ام دو نفر از بيماران را به آنجا اعزام کرده اند. بدون معرفي و پرس وجو وارد اورژانس مي شوم. سالني بزرگ پر از بيماران. به سراغ پزشک مي روم به آرامي مي گويم: «من خبرنگارم اما اگه ماموران حراستتان متوجه شوند من را بيرون مي کنند. مي خواهم با مصدومان حادثه واژگوني اتوبوس صحبت کنم.» مي گويد: «بايد به اتاق سبز اورژانس بروي.»

مردي درشت هيکل با کبودي و پيراهن خوني پاره پاره حدودا ۴۰ساله يکي از مصدومان است. همراهش دارد پيراهنش را عوض مي کند. در انتظار ترخيص است. ناي حرف زدن ندارد. به آرامي مي گويد: «خيلي کمرم درد مي کند. دوتا هليکوپتر آمدند مريض هاي بدحال را بردند و ما را با ماشين اورژانس آوردند. چي بگم. اتوبوس سرعتش بالا بود. در پيچ چپ کرد. اگر سرعتش بالا نبود که پيچ را رد مي کرد. چيز واضحي است. ۲۰، ۳۰ تايي بوديم. يکدفعه راننده پایش را گذاشت روی گاز و سرعت را بالا برد. سمت راننده برگشت. اتوبوس خوابيد و مسافت زيادي کشيده شد روي زمين. وضعيت خيلي بدي بود.»

همراه بيمار بعدي مي گويد بيمار پدرخانمش است. پيرمردی ۵۳ساله. به سراغش مي آيند، مي گويند احتياج به نخ بخيه است. بايد تهيه کند. پيرمرد داخل اتاق پانسمان است. داخل اتاق مي شوم پيرمرد نيمه هوش است. با صورت و بازوي خونين.

محل اصلي اعزام ها بيمارستان فياض بخش است. جاده تهران – کرج؛ جايي که ۱۹ مصدوم حادثه را اعزام کرده اند. يکي شان فوت کرده. آن يکي دختر ۲۸ساله اي بوده که صورتش تقريبا از دست رفته. در اثر تماس با آسفالت و بريدگي هاي عميق شيشه و خانواده اش به بيمارستان آتيه بردندش به اميد بازيافتن چهره.

روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي همکاري خوبي مي کند هم براي مصاحبه با مصدومان و هم رييس بيمارستان. هرچه «نه» از دهان حراست و روابط عمومي هاي بيمارستان هاي علوم پزشکي مي شنيدم، اينجا تبديل به روي گشاده براي همکاري و پاسخ دادن مي شود.

وارد بخش اورژانس مي شوم. در سالني دو آقا و پنج خانم با شکستگي هاي متعدد از حادثه واژگوني اتوبوس حضور دارند. حال يکي از آقايان که مردي ۴۰ساله با بيني شکسته و رد خون روی صورت است، از ديگران بهتر است. مي گويد: «فعلا خوبم. چپ کرد. سرعت ميومد يکهو واژگون شد.»

مردي از پشت پرده تخت کناري مي گويد: «سرعت، خانم سرعت بلاي جانمان شد.» پرده را که کنار مي زنم، شوکه مي شوم. دو دستش شکسته و خوني است. صورتش هم مالامال خون است. پوست بالاي سرش را به زور پانسمان نگه داشته اند. آقاي يوسفي مي گويد: «توي اتوبان سرعت گرفت. بعد آمد سر پيچ انگار که يادش آمد بايد بپيچد. يکهو پيچيد. نزديک بود با يک پژو تصادف کند. آنجا آب هم ريخته بود و ليز خورد و واژگون شد. ديگر همه روي زمين کشيده شديم. برخي ها زير اتوبوس ماندند.»

– شما چطور شديد؟

– من سرم و دست هام.

– از رسيدگي راضي هستيد؟

– بله. راضي هستيم پيگير هستند. اما اين راننده ها، بايد راننده ها بيشتر مراقب باشند. نمي دانم در بحث حقوق و مسافرشان چه تاثيري دارد. اين همه سرعت مي روند که چه شود؟ من بعد از سال ها اولين بار بود سوار اتوبوس شدم و اين هم نتيجه اش.

وضعيت خانم ها بدتر است. شکستگي هاي متعدد دارند. از هشت کشته، هفت نفرشان هم خانم بودند. اينطور که پليس راهور گفته بخش پشتي اتوبوس نقص فني هم داشته است. نقص فني که در کنار سرعت غيرمجاز بلاي جان مسافران شده. به خصوص مسافران قسمت پشتي، زنان.

سايه ۲۰ساله است. دختري کمي فربه. نالان از درد. مي گويد: «پايم را آتل بستند. اتوبوس چپ شد. شيشه هايش شکست. دو آدم افتادند روي پاي من. نمي توانستم تکان بخورم. بقيه همه خوني بودند. قابل تشخيص نبود.»

بيمار بعدي دختر جوان ۲۱، ۲۰ساله به نظر مي رسد مي گويد: «من از شهرک راه آهن مي روم به قلهک دانشگاه. همين که سوار شدم و ايستگاه دوم را رد کرديم، اينقدر سرعت بالا بود نتوانست کنترل کند. ماشين چپ کرد. من کتفم شکسته. ماشين ملق زد و ما هيچ کاري نمي توانستيم بکنيم. من پرت شدم از اتوبوس بيرون. پايم زير اتوبوس گير کرد. بعد ديدم دونفر کنارم مرده بودند. سر نداشتند. مغزشان ريخته بود روي زمين. دختر جوان بودند. بعد آتش نشاني آمد، اتوبوس را بلند کردند و اورژانس آمد و ما را منتقل کردند اينجا.»

تخت کناري اش خانمي ۵۰ساله است. مادر پيرش کنار تختش ايستاده. صورتش بخيه خورده و سرش آسيب ديده. مادرش مي گويد: «دخترم ۵۲ساله است. از خانه اش مي آمده برود آرايشگاه. سرکارش. الان صورتش بريده شده. چهارتا از دنده هايش هم شکسته است. خیر نبيند اين راننده دختر من نان آور خانه بود.»

بيمار بعدي مريم ۲۷ساله است. از چيتگر مي رفته شريعتي براي بستري فرزندش در بيمارستان. مي گويد: «شانه ام شکسته. کمرم و لگنم ضربه ديده است. من سمت مردان کنار شوهرم نشسته بودم. اتوبوس از يک پژو سبقت گرفت رد شد. اول نزديک بود با آن تصادف کند. بعد آمديم آزادي با سرعت زياد ليز خورد. سه تا ملق پشت سرهم خورد. من و بچه ام و شوهرم افتادیم وسط و مردي که سرش از بدنش جدا شده بود، افتاد جلوي پاي ما. شوهرم با دادوبيداد من و بچه ام را کشيد بيرون و بعدش نمي دانم چه شد.»

از فياض بخش به سمت روزنامه مي روم با اين تصور که هرکدام از نزديکان من هم مي توانست مسافر اتوبوس خط شريعتي – چیتگر باشد. مسافر اتوبوس که مرگ حمل مي کرد، مصدوم اتفاقي نادر که توجيهي ندارد. اين نخستين بار نيست که اتوبوس هاي سامانه حمل ونقل عمومي قرباني مي گيرند. قربانيان قبلي عابراني بودند که توسط اتوبوس هاي خطوط تندرو زير گرفته مي شوند اما اين بار مرگ درون اتوبوس انتظار مسافراني را مي کشيد که حمل ونقل عمومي ارزان، پاک و ايمن را براي رفت وآمدشان انتخاب کرده بودند.

حادثه واژگوني اتوبوس در بزرگراه آزادگان 7کشته و تعداي مجروح بر جاي گذاشت.

خبرگزاری آريا: براساس گزارشات واصله بر اثر واژگوني يک دستگاه اتوبوس بخش خصوصي که صبح امروز در محدوده بزرگراه آزادگان دوربرگردان حکيم اتفاق افتاد تعدادي از همشهريان تهراني کشته و مجروح شدند.

براي رسيدگي به اين حادثه که با حضور عوامل اورژانس و آتش نشاني اقدامات لازم صورت گرفت بر اساس گفته ها و آمارهاي غير رسمي 7 شهروند فوت کرده و تعدادي از شهروندان نيز مجروح شدند.

رئيس پليس راهور تهران بزرگ:

مرگ 7 مسافر در واژگوني اتوبوس به پهلوي چپ

رئيس پليس راهور تهران بزرگ آمار 7 کشته در سانحه واژگوني اتوبوس در ورودي آزادگان به حکيم غرب، تا اين لحظه را تاييد کرده است.

به گزارش آريا، سرهنگ سيد تيمور حسيني رئيس پليس راهور تهران بزرگ نيز در اين رابطه ضمن اشاره به حادثه صبح امروز پايتخت اظهار داشت: متاسفانه صبح امروز يک دستگاه اتوبوس شرکت واحد بخش خصوصي در مسير اتوبان آزادگان و در محل ورودي به رمپ بزرگراه حکيم غرب واژگون شد و به پهلوي چپ خودرو غلطيد.

به گفته وي بر اساس گزارش هاي اعلام شده، يک نفر از مسافران اين اتوبوس در صحنه حادثه جا به جا جان خود را از دست داد و 6 نفر از مصدومان اين سانحه به دليل شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند.

عذرخواهي مدير عامل اتوبوسراني/ بلافاصله مجوز فعاليت شرکت خصوصي را باطل کرديم

مدير عامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با اشاره به واژگون شدن اتوبوس بخش خصوصي در محدوده شهرک صدرا در منطقه22 گفت: گرچه سرعت اتوبوس در اين حادثه استاندارد بود، اما به دليل خارج شدن کنترل اتوبوس متاسفانه تعدادي از مسافران جان خود را از دست داده و يا مجروح شدند.

پيمان سنندجي نيز با ابراز تاسف از وقوع اين حادثه اظهار کرد:ساعت نه صبح امروز يک دستگاه اتوبوس اسکانيا مربوط به بخش خصوصي شرکت واحد مسير شريعتي به چيتگر که با سرعت 50 کيلومتر در شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در حال حرکت بود که در محدوده شهرک صدرا، مقابل پژوهشگاه نفت؛ کنترل اتوبوس از دست راننده خارج و اتوبوس واژگون شد.

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران با اشاره به اينکه سرعت اتوبوس در حد استاندارد بوده گفت : در اين حادثه تعدادي از مسافران مجروح و تعدادي نيز جان خود را از دست دادند.

سنندجي ضمن ابراز تاسف و عذرخواهي از شهروندان به دليل اين اتفاق ابراز کرد: در پي اين حادثه جلسه کميته انضباطي برگزار شد و براساس بند 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي حکم انحلال شرکت خصوصي که اتوبوس مذکور متعلق به آن است، صادر شد .

وي تاکيد کرد: علت دقيق حادثه در دست برررسي است .

بنابر اين گزارش با حضور به موقع نيروهاي امدادرساني تعدادي از مجروحان به بيمارستان فياض بخش واقع در بزرگراه تهران-کرج و تعدادي ديگر به بيمارستان رسول اکرم(ص) منتقل شدند. ضمن اينکه يکي از مجروحان نيز با امداد هوايي به بيمارستان امام خميني(ره) منتقل شد.

همچنين سنندجي با اشاره به اينکه احتمالا نقص فني باعث بروز اين حادثه شده است، اعلام کرد: موضوع در دست بررسي است.

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني در ادامه با ابراز تاسف از اين حادثه گفت: رسيدگي به حادثه ديدگان در دستور کار است و با شرکت خصوصي و راننده متخلف به صورت قاطع برخورد مي کنيم.

سنندجي تاکيد کرد: هيچ گذشتي در اين حادثه نداريم و بي رحمانه با شرکت متخلف برخورد مي کنيم.

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران با اشاره به اينکه سرعت اتوبوس در حد استاندارد بوده ، گفت: در اين حادثه تعدادي از مسافران مجروح و تعدادي نيز جان خود را از دست دادند.

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

روایت دردناک شاهدان عینی از اتوبوس مرگ +تصاویر

گردآوری: گروه خبری مجله اینترنتی پارسی وان

منابع: روزنامه شرقخبرگزاری آریا


Loading...
بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

عوارض بوتاکس پیشانی

با عوارض بوتاکس پیشانی اشنا شوید

در بوتاکس یک سم ضعیف شده که توسط نوعی باکتری تولید می شود به عضله …

بدون دیدگاه

 1. اگه نمیتونه هوششو سرکارش نگه داره چرا با جون ادما بازی می کنه؟

 2. وای ی لحظه فک کن عزیزت اون تو بوده باشه
  وای تصورش هم دردناکه
  خدایا ما رو با ارامش از این دنیا ببر
  هم چنین عزیزامونو
  بدنم مور مور شد خداکنه اون راننده مقصر نباشه نمیدونم نقص فنی یا چیزی به هر حال چون واقعا عذاب وجدان ادمو نابود میکنه
  خدایا … بهشون ارامش بده توی این ماه مبارک

 3. فشار زندگي, اقساط,همه اينا باعث ميشه راننده جسمش اونجا باشه نه فكرش

 4. خدا ازش نگذره

 5. خیلی اتفاق دردناکیه.دیگه جرئت اتوبوس سوارشدن هم نداریم.کی فکرشومیکنه که عزیزترین کسش بخاطره یک راننده ی احمق که حتی اونقدرشرف و وجدان نداشته که وایسته ببینه سرمسافرا چی اومده، از دست بده!!!!!! موقع زیادکردن پول بلیط که خوب زبوناشون درازه ولی اینجور وقتا یا فرارمیکنن یا …..
  خدایاخودت همرو نگهدار

 6. چه دردناک خدارحمتشون کنه

 7. روحشون قرین آرامش
  خدای مهربون ی خونواده هاشون صبر بده
  اینا ک شغلشون رانندگیه اتوبوس و خطی و,,,,, هست از خودشون باید بگذرن چون مسؤول جون مردم هستن,واقعا با این عذاب وجدان میخواد چکار کنه

 8. همش تقصیر راننده وحشی بوده که اینقدر با سرعت بالا رفته تا عزیزان چند تا خانواده به کام مرگ رفتن..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *