خانه » سرگرمی » عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

هــر لحظه از زنـــدگی بـایــد صـرف عشـق شـود، در این صورت زنـــدگی تبدیـل به عبادت می شود، و دیگر نیـازی بـه جستجــوی خـداونــد نیست، زیــرا خداونــد خــود به نــزد کسی خواهد آمـد که طعـم عشـق را چشیــــده است…!

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

یک روز هم می شود

دوست داری بنشینی پشتِ پنجره

با دنیا قهر کنی

منتظر بنشینی ببینی

کسی حواسش به قهر بودنت هست ؟

یک روز هم می شود

دوست داری عاشقانه نگویی

بشنوی

دوست داری بغض کنی

او حرف بزند

بباری

او حرف بزند

یک روز هم می شود

دوست داری خسته باشی

نباشی

و ببینی اصلا این نبودنت

کسی را بی تاب می کند ؟

کسی را دلتنگ می کند ؟

یک روز هم می شود لحنِ حرفهایت سرد می شود

نه اینکه سرد باشی

بهانه است

می خواهی بدانی کسی حواسش به این سردی هست

و خدا نیاورد آن زمانی را که نفهمند

به یک باره

سرد می شوی

زمستان می شوی

و آن یک روز که می خواستی ببینی

کسی برایش مهم است بودنت

می شود هرروز

هرلحظه

هرساعت.

حواستان به سردیِ لحن باشد

گاهی بهانه است

تا بدانند

دوستشان دارید یا نه

حواستان باشد

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

ﺍﮔﺮ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷــﯽ . . .

ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻧﺴــﺲ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺎﺷــﻢ

ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﻪ ﺩﻭﻧــﻪ ﺑﺎﺷــﻢ

ﻗﻮﻝ ﻣﯿــﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺸــﻘﺖ ﺻﺒــﺤﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻢ… !

ﻭﺍﺳــﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰ ﺻﺒﺤﻮﻧــﻪ ﺭﻭ ﺑﭽﯿﻨﻢ …

ﻭﺍﺳـﺖ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒــﺰﯼ ﺑﭙﺰﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑــﻮﯼ ﭘﯿﺎﺯ ﻓــﺮﺍﺭ ﻧﮑﻨﻢ …

ﻗــﻮﻝ ﻣﯿـﺪﻡ ﺷﺒﺎ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻤﻮﻧـﻢ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳـﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﺎﯼ ﻭ ﺑﺎﻫـﺎﺕ ﺷـﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﻡ …

ﻗــﻮﻝ ﻣــﯿﺪﻡ ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﻧﺪﻡ ﺗﻨــﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧــﯽ ….

ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﻪ ﻣــﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺍﺗــﻮ ﻣﯿﺴﻮﺯﻭﻧﻢ

ﺑــﺎﺯﻡ ﺧــﻮﺩﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮﻫﻨــﺘﻮ ﺍﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ…

ﻗــﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺸــﻘﺖ ﺑﺮﻡ ﮐﻼ ﺱ ﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰﯼ ﻭ ﺩﺳــﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼ ﻗﺘــﻮ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿــﺮﻡ …

ﻭ ﻭﺍﺳــﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨـﻤــﻮ ﻣﻮﻗــﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﺨــﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﻧﯿــﮕﺎﺕ ﮐﻨــﻢ . .

ﺍﮔــﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷــﯽ . . .

ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕــﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻻ ﻥ ﮔﺎﻫــﯽ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰﺕ ﻣﯿﮑﻨــﻢ ﻭ ﭘﺎﮐــﺖ ﮐﺎﺩﻭﺗﻮ ﺧــﻮﺩﻡ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨــﻢ . . .

ﻓﻘــﻂ ﺗــﻮ ﺑــﺎﺵ .

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

مـثــلـا وقـتـی آسـمـون اَبــری بـاشـه و بــارون نـَـم نَـم بـیـاد…

جــلـو پـنـجـره واسـتـادی از پــشـت بغـلـت مـیـکـنـم…

یـواش تـو گـوشـت مـیـگـم خـوشـبـحـال مـن…

سـرتـو بـرمـیـگـردونـی بـا تـعـجـب نـیگــام مـیـکـنـیمـیـگـی چـطـور؟؟

مـیـگم…

اسـمـون دل مـن چــه ابـری بـاشـه چــه صــاف…

مــاه مـن هـمـیـشـه پـیـشـمـه…

ی چـشـمـک مـیـزنم و بــاز دوبــاره خـنــده هــای جــادویــی تــو و…

دل بــی صــاحــاب مــن…

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

نمیدانی

چطور گیج می شوم

وقتی هرچه می گردم

معنی نگاهت

در هیچ فرهنگ لغتی

پیدا نمی شود … !

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

برای آدمها چه آنها که برایت عزیزترند!

چه آنها که فقط دوستند…

خاطره های خوب بساز….!!

آنقدر برایشان خوب باش که اگر روزی هرچه بود گذاشتی و رفتی؛در کنج قلبشان جایی برایت باشد؛ تا هرازگاهی بگویند کاش بود؛

هرازگاهی دست دراز کنند و بخواهند که باشی؛

هرازگاهی دلتنگ بودنت شوند…

میدانم سخت است

ولی…!

تو خوب باش حتی با آنکه با تو بد کرد،روزی میفهمد همان ساده بودنت کم نبود…فرشته

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

آرامــش نــه عــاشــق بــودن اســت ،

نــه گــرفـتـن دسـتـی کـه مـحــرمــت نـیـسـت !

نـه حـرف هـای عـاشـقـانـه و قـربـان صـدقه هـای چند ثـانیه ای !

آرامــش حـضـور خــداســــت . . .

وقـتـی در اوج نـبــودن هــا نـابــودت نـمی کــنـد ،

وقـتـی نــاگـفـتـه هــایـت را بـی آنـکـه بـگـویـی مـیـفــهـمـد ؛

وقـتی نـیـاز نـیـسـت بــرای بــودنش الـتـمـاس کـنی !

غــرورت را تـا مــــرز نــابــودی پـیـش بـبــری ؛

وقـتی مـطمـئـن بـاشی بـا او ، هــرگـز تـنـهـا نـخـواهی بـود !

آرامــش یـعـنـی هـمــیـن !

تـو بـی هـیـچ قـیــد و شــرطـی خــــ♥ـــدا را داری .

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

ابروهــــای مردانه ات را دوست دارم

وقتــــی به اســــم ِ ” غیــــرت “

در هــــم تنیده می شوند …

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

حتماً برات اتفاق افتاده…

گاهی فقط بوی یک عطر خاص،

شنیدن صدای عشقت،

شنیدن یک آهنگ مشترک،

حتی یک تشابه اسمی…

برای چند لحظه

باعث میشه حس کنی قلبت میخواد از جاش کنده بشه.

این احساس با من رفیقه،روزی چند بار بهم سر میزنه.

هروقت که تنها میشم و به افکارم اجازه جلوه و خودنمایی میدم

همین حس سراغم میاد،یجورایی بهش عادت کردم.

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

بر تنهایی من قدم نزن

نفست میگیرد

اتاقم پر از آرزوهایی است که دودشان کردم . . .

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن (2)

منبع: ایران مطلب

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

جشن هالووین در تهران

جشن هالووین در تهران و چند عکس هالووین

جشن هالووین در تهران موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. این جشن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *