خانه » آرایش و زیبایی » آرایش مو » ۳ مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۳ مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

مدل دم ماهی استادانه به نظر می رسد و آن را برای وقت هایی که دیرتان شده دوست خواهید داشت، مخصوصا اگر موهای بلندی دارید. نتیجه ی زیبایی خواهد داشت و برای روز های معمولی خوب است. وقتی چند بار تمرین کنید، فرایندِ آسانی خواهد شد. برای اینکه مهارت پیدا کنید می توانید روی عروسک های بچگانه تمرین کنید. مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی

مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی

بافتِ معمولیِ دم ماهی

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۱ موهای خود را درست از قسمتِ فرقِ سر تا پشت سر به دو دسته ی بزرگ تقسیم کنید. برای اینکه منظم تر به نظر برسید می توانید از یک شانه برای تقسیم کردنِ موها استفاده کنید. اگر مدلِ موهای پریشانِ کتنیس اِوِردین (در سریالِ بازی های گرسنگی) را ترجیح می دهید، فقط به سادگی با دست موها را به دو دسته تقسیم کنید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۲ یک قسمتِ باریکِ مو از طرفِ بیرونیِ (نزدیکِ گوش) دسته موی سمتِ چپ بگیرید. آن را از روی باقیِ موهای دسته ي سمت چپ و از زیرِ دسته موی سمتِ راست رد کنید. اگر تیغ ماهی های منظم می خواهید دسته موهای کوچک را به تعدادِ زوج از هر دو طرف بگیرید. اگر تیغ هایی نامنظم می خواهید دسته موها را به تعداد فرد انتخاب کنید. در هر دو صورت تیغ ماهی خوب به نظر خواهد رسید. برای اینکه بافت پیچیده تر به نظر برسد دسته موهای کوچک را نازک تر بگیرید. این کار تلاش بیشتری می طلبد اما تیغ ماهی بسیار زیبا به نظر خواهد رسید. استفاده از دسته موهای نازکتر بسیار دوست داشتنی است. اگر مبتدی هستید، برای بهتر یاد گرفتنِ روش، موها را بیشتر بکشید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۳ این کار را با دسته موی سمت راست هم تکرار کنید. یک دسته موی نازک از طرفِ بیرونیِ دسته موی سمتِ راست بگیرید و آن را از روی باقیِ موهای سمتِ راست و سپس از زیرِ باقی موهای سمت چپ رد کنید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۴ بافتن را (یکی از سمت چپ و یکی از سمتِ راست) ادامه دهید تا به انتهای موهایتان برسید. این روش برای مدلِ سنتی است. حتی می توانید تا نیمه ها را ببافید و بعد موها را ببندید تا بافت کمی درهم به نظر برسد.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۵ انتهای موها را با کشِ مو ببندید. یک روبانِ زیبا، گیره ی موی بامزه، یا آویز به انتهای موها وصل کنید تا به جلوه ی مورد نظرتان برسید. اگر حس می کنید موها را خیلی سفت بافته اید و اذیت می شوید، به آرامی انگشتانتان را درون بافت ببرید و ماساژ دهید تا موها کمی شل شوند. اگر موهایتان خیلی بلند هستند، در این مرحله می توانید کارهای بیشتری انجام دهید، مثلا موهایتان را دم خرگوشی ببندید، آن را دور سر یا روی پیشانی بچرخانید و غیره. اگر موهای کوتاهتری دارید فقط تا حدی که دوست دارید آن را مدل دم ماهی ببافید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

بافتِ فرانسویِ دم ماهی

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۱ یک قسمت از موها در قسمتِ تاجِ سر را بگیرید و آن را به دو نیمه دسته کنید. مثلِ بافتِ فرانسویِ معمولی با دسته ای از موها که نزدیک به قسمتِ میانی اند شروع کنید. در هر دست یک نیمه از موها را بگیرید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۲ یک دسته مو از سمتِ چپِ خطِ موها بگیرید. برای بافتِ یک شکل تر از سمتِ جلوییِ خط موها (نزدیکِ پیشانی) شروع کنید و به دو طرف ادامه دهید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۳ یک دسته مو را از روی دسته ی سمتِ چپ و زیرِ دسته ی سمتِ راست رد کنید. این دسته را با دستِ راست بگیرید چون قسمتی از دسته موی سمتِ راست به حساب خواهد آمد.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۴ یک دسته مو از سمتِ راستِ خط مو بگیرید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۵ درست شبیه دسته ي اول، آن را از روی دسته ی سمتِ راست و از زیرِ دسته ی سمتِ چپ رد کنید. آن را با دستِ چپ بگیرید چون قسمتی از دسته موی سمتِ چپ به حساب خواهد آمد.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۶ به همین نحو تا جایی که همه ی موها را دسته کنید و ببافید ادامه دهید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۷ بافت مو را به همین روش تا انتها ادامه دهید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۸ پایان.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

دم ماهیِ پهلو

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۱ همه ی موهایتان را در یک طرفِ سر به مدلِ دم اسبی ببندید و ابتدای آن را با یک کش موی پلاستیکی ببندید. کش باید تا آنجا که ممکن است بالا بسته شود. بهتر است از کش موی پلاستیکی واقعی استفاده کنید چون کش های لاستیکی با کمترین تماسی به موهایتان آسیب وارد می کنند.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۲ موها را به دو دسته تقسیم کنید. اگر موهایتان لایه لایه (کوتاه و بلند) هستند، اشکالی ندارد. سعی کنید در هر سمت تعداد لایه ها زوج باشند.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۳ به روشِ بافتِ معمولیِ دم ماهی شروع کنید. یک دسته ي بزرگ از سمت راست بگیرید و به سمت چپ ببرید (از روی دسته ی سمت راست و زیرِ دسته ی سمتِ چپ). سپس، یک دسته از سمتِ چپ بگیرید و به سمتِ راست ببرید. حواستان باشد که از هر دو دسته ی مو بافت را ادامه دهید! آسانتر است که بعد از هر بافت موها را به سمت عقب بکشید، بویژه اگر موهای لایه لایه دارید. از عقب کشیدنِ مو باعث می شود موهای کوتاه در بافت پوشانده شوند و از همه سمت بیرون نزنند. به انتهای موها که نزدیک شدید اگر نیاز بود بافت ساده ی مو را انجام دهید. اگر دسته ی موها کم شده و بافت دم ماهی سخت شده، شاید آسانتر باشد که (سه یا بیشتر) بافتِ انتهایی را بافت ساده ی مو انجام دهید.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۴ انتهای مو را با یک کش پلاستیکیِ مو محکم ببندید. کشِ موهای ریزی که در تعدادِ بسیار بالا در یک جعبه ی کوچک هستند، بهترین کش ها برای این کارند _ کش موهای معمولی بزرگ هستند و شاید آسان تر از روی موها لیز بخورند.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۵ کش موی بالایی که در ابتدا زدید را بچینید. کش مویی که در نزدیکِ پایه ی دسته ی موها زدید فقط برای این بود که بافت آسان تر باشد. یک یا دو انگشتتان را زیر آن بیندازید و با احتیاط نسبت اینکه انگشت یا موهایتان را نچینید، کش مو را با قیچی بچینید. مشخص است که اجباری برای استفاده از کش مو در ابتدای دسته ی موها نیست _ اما اینکار بافتِ موها را خیلی خیلی خیلی آسان می کند.

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

۶ بافتِ موها را در صورتِ نیاز کمی شل کنید. اگر قبل از اینکه بافتِ موهایتان را کسی ببیند هنوز زمان برای وقت کُشی دارید، نیازی به این کار نیست. شاید خود موها شل شوند. همیشه می توانید بافت موها را شل کنید، اما هیچوقت نمی توانید آن را دوباره سفت کنید. یک˜ گیره موی بامزه به انتهای موها بزنید، موها را دم اسبی، یا به سمتِ داخل ببندید. بافتِ مو همزمان شما را سرزنده و شیک نشان خواهد داد _ چطور می خواهید به نظر برسید؟

3 مدل جذاب بافت موی دخترانه تیغ ماهی +تصاویر آموزش

نکات

امیدوارم اطلاعاتِ زیادی یاد گرفته باشید و لطفا همیشه مدل موهای جدید را امتحان کنید! ممنون! مهم است که حتما دسته های مو را محکم بگیرید (در بافت معمولیِ دم ماهی)خودتان با مدل موها بازی کنید. شاید به مدلی جدید برسید.

وسایل موردنیاز

گیره مو، پاپیونِ مو، یا کش پلاستیکی مو (بهتر است گیره ی مو فلز نداشته باشد)

برس یا شانه

سنجاق سر (اختیاری)

منبع: ایران مطلب

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

لب های صورتی و 3 روش داشتن آنها بدون لوازم‌آرایش

لب های صورتی و 3 روش داشتن آنها بدون لوازم‌آرایش

داشتن لب های سالم برای هر شخصی مهم است، هنگامی که شما لب های سالمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *