خانه » کامپیوتر و اینترنت » ۱۰۰ اصطلاح چت

۱۰۰ اصطلاح چت

امروز می خواهم بیش از ۱۰۰ اصطلاح در چت کردن را برای شما معرفی کنم شما با به کاربردن این اصطلاحات در چت هم می توانید به طرف مقابل بگوئید که حرفه ای هستید و هم این که سرعت تایپ و چت کردنتان را چندین برابر بالا ببرید

DC

انگلیسی: Disconnect

معنی: قطع ارتباط با اینترنت

C

انگلیسی: See

معنی: دیدن، می بینمت

U R

انگلیسی: Your

معنی: برای شما

انگلیسی: Too

معنی: همچنین

انگلیسی: For

معنی: برای

BRB

انگلیسی: Be Right Back

معنی: زود برمی گردم

H&K

انگلیسی: Hug And Kiss

معنی: در آغوش گرفتن و بوسیدن

IOU

انگلیسی: I Owe You

معنی: من به شما مدیونم

ATB

انگلیسی: All The Best

معنی: همه چیز عالی است

DL

انگلیسی: Download

معنی: دانلود، بارگذاری

GG

انگلیسی: Good Game

معنی: بازی خوبیه

GJ

انگلیسی: Good Job

معنی: کار خوبیه

GL

انگلیسی: Good Luck

معنی: موفق باشید، خوشبخت باشید

YW

انگلیسی: You’re Welcome

معنی: خواهش میکنم، قابلی نداشت

WB

انگلیسی: welcome back

معنی: خوش آمدی

K

انگلیسی: Okay

معنی: خوبه ، باشه ، قبوله

LTR

انگلیسی: Later

معنی: بعدأ

SRY

انگلیسی: Sorry

معنی: متأسفم، پوزش میخواهم

BBS

انگلیسی: Be Back Soon

معنی: زود بازمیگردم

BBL

انگلیسی: Be Back Later

معنی: بعدأ بازمیگردم

VIP

انگلیسی: Very Imprtant Person

معنی: آدم خیلی مهم، آدم متشخص

OTNS

انگلیسی: Long Time No See

معنی: خیلی وقته ندیدمت

MSG

انگلیسی: Message

معنی: پیام

W

انگلیسی: With

معنی: با

W8

انگلیسی: Wait

معنی: صبر کنید

WO

انگلیسی: Without

معنی: بدون چیزی

KIT

انگلیسی: Keep In Touch

معنی: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کن

F2F

انگلیسی: Face To Face

معنی: رو در رو

HT

انگلیسی: Hi There

معنی: سلام

?HRU

انگلیسی: How Are You

معنی: حالت چطور است؟

POOF

انگلیسی: Has Left The Chat

معنی: چت را ترک کرده

AFAIK

انگلیسی: As For As I Know

معنی: تا آنجایی که من می دانم

ASAP

انگلیسی: As Soon As Possible

معنی: به زودی، در زودترین زمان ممکن

OMG

انگلیسی: Oh My GOD

معنی: آه خدای من!

BTW

انگلیسی: By The Way

معنی: راستی

JK

انگلیسی: Just Kidding

معنی: شوخی می کنم

EG

انگلیسی: Evil Grin

معنی: خنده شیطانی

BEG

انگلیسی: Big Evil Grin

معنی: خنده شدید شیطانی

L

انگلیسی: Laugh

معنی: خنده

LOL

انگلیسی: Laugh Out Load

معنی: خندیدن با صدای بلند

S

انگلیسی: Smile

معنی: لبخند

ROFL

انگلیسی: Rolling On Floor Laughing

معنی: از خنده روی زمین غلطیدن

FC

انگلیسی: Fingers Crossed

معنی: دعا کردن

WBS

انگلیسی: Write Back Soon

معنی: زود پاسخ را بنویس

DWB

انگلیسی: Dont Write Back

معنی: پاسخ را ننویس

LTNS

انگلیسی: Long Time No See

معنی: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمت

BRB

انگلیسی: Be Right Back

معنی: العان بازمیگردم

GL

انگلیسی: Good Luck

معنی: موفق باشی

TTFN

انگلیسی: Ta Ta For Now

معنی: فعلأ خداحافظ

BBN

انگلیسی: Bye Bye Noe

معنی: خداحافظ

B

انگلیسی: Born

معنی: متولد

Xmas

انگلیسی: Christmas

معنی: کریسمس

PA

انگلیسی: Per Annum

معنی: هر ساله

TU یا TQ یا TY

انگلیسی: Thank You

به معنای: متشکرم

K2UL8R

انگلیسی: Talk To You Later

معنی: بعدا به تو می گویم

LULAB

انگلیسی: Love You Like Brother

معنی: تو را مانند یک برادر دوست دارم

LULAS

انگلیسی: Love You Like Sister

به معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارم

LTM

انگلیسی: Laugh To My Self

معنی: به خودم میخندم

?M or F

انگلیسی: Male Or Female

معنی: آقا هستید یا خانم؟

THX یا TNX

انگلیسی: Thanks

معنی: ممنونم

NP

انگلیسی: No Problem

معنی: مشکلی نیست، خواهش میکنم

B4N یا BFN

انگلیسی: Bye For Now

معنی: فعلأ خداحافظ

A/S/L

انگلیسی: Age/Sex/Location

معنی: سن/جنسیت/محل زندگی

CUL

انگلیسی: See You Later

به معنای: بعدأ میبینمت

CU

انگلیسی: See You

معنی: میبینمت

EOM

انگلیسی: End Of Message

معنی: انتهای پیام

MER30

معنی: مرسی

ILU یا ILY

انگلیسی: I Love You

معنی: دوستت دارم

IC

انگلیسی: I See

معنی: فهمیدم

?U

انگلیسی: You

معنی: شما؟

PLZ

انگلیسی: Please

معنی: لطفأ

R

انگلیسی: Are

معنی: هستید

@sa

معنی: ساعت

M

انگلیسی: Male

معنی: آقا

F

انگلیسی: Female

معنی: خانم

ME2

انگلیسی: Me Too

معنی: منم همینطور!

GF

انگلیسی: Girl Friend

معنی: دوست دختر

BF

انگلیسی: Boy Friend

معنی: دوست پسر

OTOH

انگلیسی: On The Other Hand

معنی: از طرف دیگر

EMSG

انگلیسی: Email Message

معنی: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان)

IAE

انگلیسی: In Any Event

معنی: در هر صورت

OIC

انگلیسی: Oh I See

معنی: آه فهمیدم!

LYF

انگلیسی: Love You Forever

معنی: برای همیشه دوستت دارم

IMO

انگلیسی: In My Oponion

معنی: به نظر من

FYI

انگلیسی: For Your Information

معنی: جهت اطلاع تو

PM

انگلیسی: Private Message

معنی: پیغام خصوصی

KOC

انگلیسی: Kiss On Cheek

معنی: بوسه بر گونه

K

انگلیسی: Kiss

به معنای: بوسه

H

انگلیسی: Hug

معنی: در آغوش گرفتن

BB

انگلیسی: Be Back

معنی: بازمیگردم

TOY

انگلیسی: Thinking Of You

معنی: به فکر تو هستم

TNT

انگلیسی: Till Next Time

معنی: تا دفعه بعد

SYS

انگلیسی: See You Soon

معنی: به زودی می بینمت

S

انگلیسی: Soon

به معنای: به زودی

GFN

انگلیسی: Gone For Now

به معنای: فعلأ می روم

GTSY

انگلیسی: Glad To See You

به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

Nice 2 C U

انگلیسی: Nice To See You

به معنای: از دیدنت خوشحال شدم

AFK

انگلیسی: Away From Keyboard

به معنای: دور از صفحه کلید هستم


Loading...
بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

ترسناک کردن تصاویر در فتوشاپ

ترسناک کردن تصاویر را در فتوشاپ و آموزش افکتی‌زیبا

برخی از افراد مایل هستند که افکت های مختلف را برای مقاصد متفاوتی بر روی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *