خانه » سرگرمی » فالگیری

فالگیری

فالگیری-مي توان فال یا به عبارتی فالگیری را اينطور تعريف كرد كه فال یا فالگیری روشي براي شناخت آينده است . نهيبي به آينده زدن و آگاهي پيدا كردن از آنچه قرار است رخ بدهدو يا رخ ندهد. اما آيا ميتوان از آينده خبري آورد؟ آيا آينده را ميتوان بيان كرد؟

 

 

فالگیری-معمولاً در همه فرهنگ ها و در بين اقوام و ملل گوناگون سنت هاي کهن و با سابقه اي وجود داشته که اکثريت شان به دلايل گوناگون با گذشت زمان به فراموشي سپرده شده و ديگر جز يادي از آن ها در منابع تاريخي و فرهنگي باقي نمانده است.

مسلماً يکي از عوامل مهم دست کشيدن بشر از اين سنت ها و باورهاي کهن، پيشرفت هاي علمي و تجربي انسان بوده که نادرستي بسياري از اين فرهنگ ها و باورهاي کهن را علني ساخته و خرافي و بي ارزش بودن آن ها را آشکار کرده است. تاجايي که مثلا در دنياي امروز بدون آنکه محدوديت قانوني و اجتماعي و…وجود داشته باشد کسي با ديدن خورشيد گرفتگي، با ضربه زدن به سيني و ديگ يا با نواختن طبل و دهل، هيولايي که خورشيد را در دهان گرفته، از حمله اش منصرف نمي سازد و حتي بسياري از افراد امروزه باور نمي کنند که چند نسل قبل خودشان با اعتقاد تمام چنين کاري را انجام مي دادند.

اما درميان اين سنت ها و رسم و رسومات کهن،مواردي هم يافت مي شود مانند فالگیری که علي رغم پيشرفت هاي علمي و تجربي بشر و رشد روز افزون علم و دانش و تعقل درميان جوامع مختلف نه تنها فال و فالگیری به فراموشي سپرده نشده؛ بلکه پررونق تر و جدي تر از گذشته دنبال مي شود و رشد کمي و کيفي و تنوع بسيار بالايي نسبت به وضعيت سنتي و کهن خود داشته است.

به يقين يکي از موارد مساله «فال» و موضوعات مرتبط با «فالگیری» است.

با مراجعه اي کوتاه به انواع سايت ها و مجلات زرد و حتي خانوادگي و اجتماعي،مي توانيد ده ها نمونه از ابزار و الات فالگیری و انواع فال ها را مشاهده نماييد، که این فالگیری ها معمولا عبارتند از:

فال حافظ، فال انبياء فال تاروت، فال قهوه، فال چوب، فال ازدواج، پاندول ، فال ستارگان، فال يي چينگ ، فال تيله، فال نخود و…

 

 

فالگیری

 

فالگیریاين ها تنها نمونه هايي از اين موارد فالگیری هستند که در برخي از این فالگیری ها براي خود داراي قواعد و قوانين و فرمول هاي دقيق و حساب شده اي بوده وحتي CD هاي آموزش اين نوع فالگیری ها و ابزار و آلات اصل و اورجينال شان با قيمت هاي گزاف به فروش مي رسد.

البته جالب توجه آن است که اين قبيل فالگیری ها و غيبت گويي ها در کشورهاي ديگر به مراتب ازمتقاضي و علاقه مندان بيش تري برخوردار بوده و تشکيلات فالگیری و جادوگري دربرخي کشورهاي غربي تبديل به کمپاني هاي بزرگ و شرکت هاي عريض و طويل شده است.

با اين همه، مهم ترين سوال دراين خصوص، آن است که آيا اساس فالگیری و جستجوي گذشته و آينده در آن، حقيقتي قابل قبول و ممکن است يا خير؟

 

 

فال و فالگیری درنگاه عقل وشرعالبته تحقيق و بررسي درمورد اين فالگیری ها نيازمند کار وسيع ميداني و تأمل و دقت درتک تک اين موارد است و دور از منطق است که ما همه اين فالگیری ها را به کلي و بي تأمل انکار کنيم و همه را خرافات و اباطيل بخوانيم. اما به نظر مي رسد که خود اين فالگیری ها هم تفاوت هاي جدي و روشني با هم دارند.

به عنوان مثال، سنتي به نام «فال حافظ» يکي از سنت هاي قديمي ايراني، براي ارتباط همه جانبه با ادبيات ارزشمند و فاخر ايراني و ارتباط دادن تعاليم بلند عرفاني وقرآني آن با زندگي است واين گونه نيست که اگر درموردي فال حافظ گرفته شد؛ همه افراد آينده خود و ديگران برآن بار نمايند. بلکه حقيقت و ماهيت حقيقي فال و فالگیری مورد تأييد اسلام کارهايي از قبيل همين فال حافظ است.

در اسلام از هر نوع فال بد زدن يا «تطير» نهي شده ، ولي برعکس به ما دستور داده شد که امور گوناگون را به فال نيک بگيريد وبه اصطلاح «تفال به خير» بزنيد.يعني همه چيز را به نوعي حمل برخوبي ونيکي کنيد تا انشاء الهب همان گونه محقق شود.( 1)

از آن جا که ديوان حافظ مملو از اشعار اميد بخش و دل نشين و پرشور و شوق است و دربدترين شرايط هم نوعي اميد بخشي نسبت به آينده را در خود جاي داده است، فال حافظ همواره به نويد آينده اي بهتر و زيباتررا داراست و به همين دليل معمولا از فال حافظ، نکته اي منفي و ناراحت کننده به کسي منتقل نمي شود. و به علاوه کسي هم کلمات مبهم غزليات حافظ را عين واقعيت خارج و پيش بيني صد درصد آينده تلقي نمي کند. درنتيجه چنين فالگیری، همان تفال به خير زدن است که از نگاه شرعي امري ممدوح و بي اشکال مي باشد.

 

کمپاني هاي فالگیری:(فال گیری)

 

فالگیری-تقريباً مي توان گفت که بسياري از فال هاي ديگر هم از همين قبيل هستند يا نوعي حس ظن نسبت به خود و آينده اند و يا لااقل ماهيتي سرگرمي گونه دارند و چندان هم مورد توجه نيستند اما داستان برخي فال هاي ديگر مانند «فال قهوه» چيز متفاوتي است و توجه عمومي و جهاني به اين نوع فال و فالگیری ازحد يک سرگرمي ساده و کم اهميت فراتر رفته است.

در دنياي امروز«فالگیری» و«پيش گويي» و اموري از اين دست به نهادها و کمپاني هاي بزرگ تبديل شده و به هيچ وجه درحد يک سرگرمي بي ارزش و ساده نيست. حتي درهمين ايران عزيز هزينه خوردن يک فنجان قهوه و برگرداندن آن روي تعلبکي و شنيدن تفسير تصوير به جا مانده در بقاياي تفاله قهوه، از چند هزار تومان تا يک ميليون تومان آب مي خورد وکمتر کسي است که باور کند برخي از اين فال گيران داراي تشکيلات و منشي و سالن انتظار ماهانه، چه در آمد هنگفتي را به جيب مي زنند. اين جاست که اين سئوال به شکل جدي قوت مي گيرد.

 

 

فالگیری

که آيا واقعاً يک رفتار خرافي و بي نتيجه، مي تواند توده جامعه را وادار به اين توجه جديد و هزينه هاي گزاف دراين باره نمايد؟ اگر اين فالگیری و پيش گويي ها درحد حدسيات اتفاقي و احتمالات فرضي باشند، مي تواند مشترياني تا اين حد سينه چاک را براي خود دست و پا کند؟

 

 

واقعيتي تلخ و عجيب(فال گیری)

 

فالگیری-درپاسخ به اين سئوال بايد گفت که بله… واقعاً ممکن است برخي امور خرافي و غير واقعي تا اين حد مورد توجه توده جامعه، حتي افراد تحصيل کرده و روشن فکر قرار بگيرد و نمونه هاي اين موارد لااقل درجامعه خود ما کم نبوده ونيست و بسيار ديده شده که فردي شياد و بي سواد، به بهانه دعا نويسي و رمالي به اخاذي از مردم پرداخته و جميعت کثيري به عنوان مريد و هوا خواه به دور خود جمع کرده که حتي بعد از تأکيد خود او بر بي اساس بودن ادعاها و جعلي وخيالي بودن دستورالعمل هايش، باز طرفداران و مريدان ، از او دست بر نمي دارند و بر درستي نظراتش اصرار مي ورزند!

يکي از مهم ترين شواهد اين ادعا، آن است که معمولاً جامعه فال گيرها و مشتريان شان را زناني که از برخوردهاي احساسي بيش تري برخوردارند. تشکيل داده و مردان غلي رغم حساسيت و دغدغه نسبت به آينده خود و علاقه مندي به يافتن راه کاري براي کسب درآمد و موقعيت شغلي و مالي بهتر، دست به دامن اين قبيل کارها نمي شوند (ويا کمتر دست به چنين کاري مي زنند)

زن ها بيش تر به ظرايف زندگي و روابط اجتماعي خود توجه دارند و به ويژه در ارتباطات، زنان هميشه به دقايق بيش تري حساسيت نشان مي دهند. اما شايد در يک نگاه کلي به وضعيت فرودست زنان در طول تاريخ و فرصت هاي نابرابر آموزشي و کسب توانايي، بتوان گفت مراجعه و اتکاي بيش از حد برخي زنان به خرافات و فالگیری به نوعي موضع ضعف و ناتواني آن ها در حل مسائل خود نشان مي دهد و مي تواند ناشي از ضعف واقعيت گرايي و موضع انفعال دراين دسته از زنان باشد.زنان تأثيرپذيرتر از مردان هستند و هنگامي که احساس شکست مي کننند همچنان مي کوشند تا راه خود را ادامه دهند. بنابراين به دنبال راه هايي براي خروج از مشکلات هتسند روي آوردن به فال و فالگیری وخرافات هم يکي از اين راه هاست.»( 2)

 

يک سوال مهم(فال گیری)

 

فالگیراناما سوال بسيا ر مهم دراين خصوص آن است که آيا واقعاً ممکن نيست که فال قهوه واقعيت داشته باشد و از طريق آن بتوان به واقعيت هايي درمورد حال و آينده افراد دست پيدا کرد؟

درپاسخ به اين سئوال، برخي از طرفداران فال قهوه نکاتي علمي رامطرح مي کنند و مثلا مي گويند:

از آن جا که لب انسان هنگام نوشيدن قهوه با فنجان تماس مستقيم برقرار مي کند، درحقيقت DNA او به فنجان منتقل شده (!!!) و برخي ويژگي هاي فرد از طريق دانه هاي قهوه درفنجان نقش مي بندد! در واقع دانه هايي که در برگيرنده و انتقال دهنده DNA فرد هستند به صورت نمادهاي اعداد واشکال در فنجان نقش مي بندند و فرايندي مثل چاپ عکس شکل مي گيرد که فرد کارشناس مي تواند منظور دقيق از اين اشکال را دريابد و… هرچند اين قبيل تصورات مضحک نيازمند پاسخگويي نيست ، اما درعين حال بايد پرسيد که خواص ژنتيکي فرد که در ژن هاي اوست چه ارتباطي با حوادث آينده يا خطراتي که بستگان او را تهديد مي کند يا عشقي که به زودي در سر راه او قرار مي گيرد دارد؟!

درجمع بندي به نظر مي رسد که اعتقاد به فال قهوه و مرتبط دانستن تصاوير مبهم و بي معناي تفاله قهوه در ته فنجان با واقعيت ها و اسرار زندگي انسان ها ، با هيچ منطق و عقلي قابل قبول نيست و اعتقاد به اين امور نه توجيه عقلي داردونه شرعي. چنان که برخي ازمراجع، مراجعه به اين قبيل فال گيران را به طور مطلق حرام اعلام کرده اند.(3)

اما درنهايت بايد گفت که هستند افرادي که ادعا مي کنند درعين بي اعتقادي به اين فالگيرها، به نمونه هايي برخورد کرده اند که گفتار فالگیر با واقعيت کاملاً منطبق بوده وپيشگويي او درموردي بسيار خاص و نادر تمام و کمال درست از آب در آمده…

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

جشن هالووین در تهران

جشن هالووین در تهران و چند عکس هالووین

جشن هالووین در تهران موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. این جشن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.