خانه » روانشناسی » برای زندگی بهتر » 100 حقیقت بسیار زیبای زندگی!

100 حقیقت بسیار زیبای زندگی!

هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد.

* افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏مانند.

* کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.

* گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.

* هيچ هدفي بدون طي کردن مسير و راه آن دست يافتني نيست.

* کساني که سر خود را مانند کبک در برف فرو مي‏برند در واقع لگد ديگران را به جان مي‏خرند.

* آنچه که در ظاهر هر شخص مي‏بينيم، به ندرت دقيقا همان چيزي است که آن شخص واقعا هست.

* جرات و شهامت اين نيست که روبروي شير بايستيم بلکه اين است که بفهميم چطور مي‏توان از شر او جان سالم بدر برد.

* ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ايم، بلکه بايد بياموزيم که چطور مي‏توان پدر و مادر بود.

* کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند زیرا از خود هيچ قدرتي ندارند.

* افراد خردمند در سکوت به سر مي‏برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند.

* فرشته ها به زمين نمي‏آيند تا ببينند ما چه مي‏کنيم بلکه مي‏آيند تا به ما بگويند چه کار بهتر است انجام دهيم.

* هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران، با تمام وجود، به درد انسان نمي‏خورد.

* در واقع ما هيچچ چيز را کنترل نمي‏کنيم مگر رفتار و کردار و تصميمات خودمان.

* هيچ کس نمي‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهيم)

* اين يک اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم.

* من هيچ چيز نمي‏دانم، به من بياموزيد؛ من هيچ چيز نمي‏شنوم، به من بگوييد؛ من هيچ چيز نخواهم ديد، به من نشان دهيد زیرا ما با هم پيروزيم.

* پشيماني از آن دسته چيزهايي است که ما به اشتباه آن را انتخاب مي‏کنيم.

* آنچه در قلب خود مي‏پرورانيم، همان است که در زندگي ان دنيا در دستان خود داريم.

* تنها به اين دليل که بذري را که کاشته ايم نمي‏بينيم، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجا بيرون نمي‏آيد.

* جنسيت واقعي وجود ندارد. هر کسي قسمتي از روحيات جنس مخالف را در خود دارد.

* تجربيات شما، تجربيات شما هستند؛ شخصيت شما نيستند.

* فرض کردن‏ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه مي‏گيرند.

* هيچ کس به طور کامل بي‏طرف نيست.

* خانواده ما تنها جايي نيست که ما در ان متولد شده‏ايم؛ گاهي يک دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد مي‏کند.

* شما هميشه راه درست را نمي‏پيماييد.

* فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست.

* توانايي يک مرد آن چيزي نيست که در جيبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.

* اگر شما يک قدم مثبت برداريد، کائنات 100 قدم به سمت شما مي‏آيند.

* اگر مي‏خواهيد بديها سرتان نيايد، نخواهيد سر ديگران آيد.

* اگر مي‏خواهيد با حقيقت سر و کار نداشته باشيد، هميشه در خيالات خود گم هستيد.

* فخرفروشي لباسي است که فقط تن احمقان مي‏شود.

* کسي که از همه بيشتر مي‏داند، معمولا همان کسي است که کمتر حرف مي‏زند.

* هر کسي سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است.

* هيچ کس جواب نهايي را به شما نخواهد داد، مگر خودتان.

* شما تنها با ابزاري که داريد مي‏توانيد عمل کنيد، پس به دنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نکنيد.

* اگر خطاهاي خود را خطا در نظر نگيريم، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را کشف کرده‏ايم.

* اين انسانها هستند که به زندگي معنا مي‏دهند و نه اشياء.

* هميشه سوالاتي هستند که جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد.

* در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته، زندگي جاريست.

* اگر بخواهيد، اسکلت هميشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.

* وقتي صحبت مي‏کنيم، صداي هيچ کس را نمي‏شنويم.

* والدين نبايد کوچکترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند.

* اينکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نيست، مهم اين است که ما چه خواهيم کرد و چه خواهيم شد.

* اگر فکر مي‏کنيد که بايد همين الآن بگوييد، پس بگوييد و اگر مي دانيد که بايد کاري را الآن انجام دهيد، پس انجام دهيد.

* هر تغييري نياز به حرکت دارد.

* کمک ديگران به معناي انجام تمام و کمال کار ما نيست.

* اينطور نيست که هر کسي شما را دوست بدارد ولي شما مي‏توانيد هر کسي را دوست داشته باشيد.

* اگر کاري را هميشه براي کسي انجام داديد، او هرگز آن کار را ياد نخواهد گرفت.

* هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست.

* بهترين هديه‏اي که مي‏توان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است.

* زيبايي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلکه با فکر و دل ديده مي‏شود.

* هر کسي بذر کمال را در وجودش دارا مي‏باشد، اما کمتر کسي مي‏تواند آنرا پرورش دهد.

* تنها راه پايان دادن به مشاجره‏ها، پيدا کردن يک راه حل است.

* هر عملي که انجام مي‏دهيم و هر حرفي که ميگوييم به ما باز مي‏گردد اما نه به گونه‏اي که انتظارش را داشتيم.

* اگر يک پله از نردبان شکست، با کمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت.

* هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنيد.

* هرکس بيش از آنچه خود را مي‏شناسد است.

* از هر چه بترسيم اسيرش مي‏شويم.

* نيازمندترين انسانها حريص‏ترين آنهاست.

* آنچنان خيال کنيد که گويا تا ابد زنده‏ايد و انچنان عمل کنيد که گويا امروز مي‏ميريد.

* بخنديد همچنانکه نفس مي‏کشيد و دوست داشته باشيد همچنانکه زندگي مي‏کنيد.

* هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد.

* مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند که قابل لمس باشند.

* زيباترين عکسها در اتاقهاي تاريک ظاهر مي‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتي تاريک از زندگي قرار گرفتي بدان که طبيعت مي‏خواهد تصويري زيبا از تو بسازد.

* برف سنگيني باريد؛ درختي شکست، درختي زيباتر شد.

* زندگي مانند بازي حکم است، مهم نيست که دست خوبي نداشته باشيم، مهم اين است که يار خوبي داشته باشيم.

* از کوتهي ماست که ديوار بلند است.

* از شيشه جلو به زندگي نگاه کنيد نه از آينه رو به عقب.

* به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.

* هنر زندگي کردن، هنر نقاشي کردن بدون پاک کردن است.

* بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است که ديگران مي‏گويند نمي‏توانيم.

* هر روز از زندگي معجزه است. من روزم را هدر نمي‏دهم. من قدر معجزات را مي‏دانم.

* آرام بنشين. تقلا نکن. بهار مي‏آيد و سبزه‏ها رشد مي‏کنند.

* اينکه چه مي‏انديشيم، چه مي‏دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست. مهم اين است که چه مي‏کنيم.

* از زندگي هر انچه لياقتش را داريم به ما مي‏رسد نه آنچه آرزويش را داريم.

* از آنجا که زندگي آينه وجود ماست، فقط با تغيير ما تغيير مي‏کند.

* ساعتي که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي‏دهد.

* هرگاه در زندگي خانه‏اي از يخ ساختي، بر آب شدنش گريه نکن.

* براي انسانهاي بزرگ چون بر اين باورند که : يا راهي خواهم يافت يا راهي خواهم ساخت.

* آرزوهايت را يک جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات يادشان نمي‏رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را که امروز داري، آرزوي ديروزت بوده است.

* برگ در انتهاي زوال مي‏افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چون برگي زردي يا سيبي سرخ؟

* اگرنتوانستي کسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست، از کوچکي دل توست.

* به کسي که در جستجوي حقيقت است ايمان آور و به کسي که حق را يافته است شک کن.

* ما آمده‏ايم تا با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم نه به هر قيمتي زندگي کنيم.

* هر کس چراي زندگي را يافت با هر چگونه‏اي خواهد ساخت.

* سخن نيک را از گوينده آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند.

* ناتوانترين مردم کسي است که نتواند دوستي پيدا کند و ناتوانتر از او کسي است که دوستان خود را از دست بدهد.

* چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.

* صبحگاهان به جستجوي روزي درآييد که برکت و موفقيت در صبح زود نهفته است.

* به بار نشستن هر کار نيازمند 1000 روز صبر است.

* راز موفقيت در اين است که با طبيعت و کائنات هماهنگ باشيم و در مسير موجهاي زندگي لذت ببريم.

* موفقيت يک مسير است و نه هدف.

* موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است که هم اکنون داريم.

* شکست موفقيت است، اگر از آن درس بگيريم.

* موفقيت اين نيست که هرگز اشتباه نکنيم بلکه اين است که يک اشتباه را دوبار مرتکب نشويم.

* موفقيت دستيابي به آن چيزي است که مي‏خواهيم و شادماني خواستن آن چيزي است که بدست مي‏آوريم.

* موفقيت توانايي پرش از شکستي بر شکستي ديگر است بدون اينکه خسته شويم.

* من مي‏دانم که تمام هستي براي من خلق شده. پس نگران نيستم و تمام هستي را يار و ياور خود مي‏بينم.

* بازي زندگي بازي بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشيم که به کدام طرف پرتاب مي‏شود.

* تفکر مثبت اساس هر موفقيت است

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

مارک زاکر برگ

10 نصیحت از مارک زاکر برگ موسس و مدیر فیس بوک

مارک زاکر برگ یکی از جوان ترین میلیونرهای جهان و موسس فیس بوک است که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.