خانه » دانستنیهای خانواده » بارداری و زایمان » اسامی دخترانه یا اسم دختر ایرانی با م

اسامی دخترانه یا اسم دختر ایرانی با م

دختر یک نعمت الهی است که خدا به ما عطا میکند. دختر مونس پدر و مادر است . دلسوز خانواده است. برای برخی ها متاسفیم که پسر را برتر از دختر میدانند و دنیا امدن دختر را ننگی تصور میکنند.

اگه دنبال اسم دختر هستید و دختر دار شده اید به شما تبریک میگوییم .

اسم دختر ایرانی با م

در این بخش از مجله پارسی وان اسامی دخترانه که با حرف م آغاز می شوند را در اختیارتان میگذاریم . با دقت به معانی انها نگاه کنید و یک اسم زیبا را برای دخترتان برگزینید.

اسامی دخترانه با حرف م
اسامی دخترانه با حرف م

اسامی دخترانه یا اسم دختر با م

مهشید: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا: مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
ماندان: ماندانا: – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
مرسده: ملکه در ایران
مارال : از نام‌های برگزیده
ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام های برگزیده
ماه دیس : از نام های برگزیده
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعی پارچه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید ، خبر شادی
مژگان : چشم پوش
مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : از نام های برگزیده
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام های برگزیده
مهر رخسار : از نام های برگزیده
مهرآگین : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
مهرآمیز : از نام های برگزیده
مهرآور : از نام های برگزیده
مهراسا : از نام های برگزیده
مهرافروز : از نام های برگزیده
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : از نام های برگزیده
مهرافشان : از نام های برگزیده
مهرانگیز : از نام های برگزیده
مهربانو : از نام های برگزیده
مهرچهر : از نام های برگزیده
مهرچین : از نام های برگزیده
مهرخ : از نام های برگزیده
مهرکیش : از نام های برگزیده
مهرناز : از نام های برگزیده
مهرنگار : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
مهرنواز : از نام های برگزیده
مهروی : از نام های برگزیده
مهری : از نام های برگزیده
مهسان : از نام های برگزیده
مهستی : بزرگترین ریشه
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : از نام های برگزیده
مهوش : مانند ماه ، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مورد : نام درخت همیشه سبز
مُوژان : غنچه نرگس
میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی

اسامی دخترانه با حرف م
اسامی دخترانه با حرف م

اسامی دخترانه با م نام دختر با م اسم دختر با حرف م

ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو :به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت: به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا :مهر دختر آریایها
مهر آئین: کیش مهر ایرانی
میرتو :از زنان شاهنشاهان هخامنشی

 

ردیف نام ایرانیریشه اسم  معنی نام
۱ماءالسماءعربی  باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب
۲مائدهعربی  خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
۳ماجدهعربی  مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
۴مارالمغولی آهو، زیبا
۵مارگاریتافرانسه  نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا
۶مارگریتفرانسه  گلی زیبا به رنگ سفید
۷مارلینعبری  برج، پناهگاه
۸ماریعبری  فرانسه از عبری، مریم
۹ماریاعبری  ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
۱۰ماریانعبری انگلیسی از عبری، مریم
۱۱ماریناارمنی  جویبار، آب
۱۲ماریهعربی  زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر (ص)
۱۳ماساکردی زیبا و درخشنده مثل ماه
۱۴ماشگاناترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.
۱۵ماگنولیافرانسه  گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ
۱۶مالکهعربی  مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر طایر غسانی
۱۷مامیثاسریانی  گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز
۱۸مانترااوستایی، پهلوی به سکون نون و فتح ت، سخن ایزدی،کلام مقدس، گفتار ورجاوند اهورایی
۱۹مانکاسم کردی  مانگ، ماه
۲۰مانگکردی  = مانک
۲۱مانوشاکردی نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد.
۲۲مانوشاککردی  بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
۲۳مانیوکفرانسه  نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار
۲۴ماوردعربی ماءالورد، گلاب
۲۵ماه بی بیفارسی، ترکی  ماه(فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۲۶ماه جبینفارسی، عربی  ماه (فارسی) + جبین (عربی)، مه جبین
۲۷ماه خانمفارسی، ترکی  ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۲۸ماه سیمافارسی، عربی  ماه (فارسی) + سیما (عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست.
۲۹ماه صنمفارسی، عربی  ماه (فارسی) + صنم (عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است.
۳۰ماه طلعتفارسی، عربی  ماه (فارسی) + طلعت (عربی)، ماه سیما
۳۱ماه لقافارسی، عربی  ماه (فارسی) + لقا (عربی)، مه لقا مه لقا
۳۲ماه منظرفارسی، عربی  ماه (فارسی) + منظر (عربی) ماهرو، ماهچهر
۳۳ماه منیرفارسی، عربی  ماه (فارسی) + منیر (عربی) ماه نورانی، ماه درخشان
۳۴ماه نسافارسی، عربی  ماه (فارسی) + نسا (عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد.
۳۵ماهایانام ارمنی
۳۶ماهنیترکی  ترانه
۳۷مایایونانی در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
۳۸مبارکهعربی  مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از نامهای فاطمه(ع)
۳۹مبینافارسی، عربی  مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا
۴۰مةتراکردی باران
۴۱متینهعربی  مؤنث متین
۴۲مجذوبعربی  شیفته نام دختر اصیل
۴۳محبوبعربی  دوست داشتنی، مورد محبت
۴۴محبوبهعربی  مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت
۴۵محترمعربی  قابل احترام، عزیز و گرامی
۴۶محدثهعربی  مؤنث محدث، گوینده سخن،
۴۷محسنهعربی  مؤنث محسن، نیکوکار، احسان کننده
۴۸محناعربی به ضم میم و فتح ح و تشدید نون، به حنا خضاب کرده
۴۹محیاعربی  زندگی، حیات
۵۰محیصافارسی، عربی رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم)
۵۱مدینهاسم عربی  شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص‌) بود.
۵۲مرجانسریانی  معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.
۵۳مرجانهسریانی مروارید کوچک
۵۴مرحانعربی  شادمانی و فرح
۵۵مرحمتعربی  لطف و مهربانی
۵۶مرساناعبری هدیه خداوند
۵۷مرسیایونانی  ریحان
۵۸مرصععربی  آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
۵۹مرضیهعربی  پسندیده، مرضی
۶۰مروانهعربی  نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی
۶۱مریسعربی چیزی لغزان و تابان
۶۲مریمعربی گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع آن با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل می شود.
۶۳مستورهعربی، کردی پاکدامن پوشیده پارسا پنهان
۶۴مسلمهنام عربی  مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان اسم ایرانی اصیل
۶۵مشکسنسکریت  ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید.
۶۶مشکدانهفارسی، سنسکریت  مشک( سنسنکریت) + دانه (فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد
۶۷مشکنازفارسی، سنسکریت  مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۸مشکینفارسی، سنسکریت  مشک (سنسنکریت) + ین (فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر
۶۹مشیانهاوستایی،پهلوی  نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی
۷۰مشیماعربی، فارسی به فتح میم، زیبا رو، دختر خال دار، بانویی زیبا با خالی در چهره
۷۱مطهرهعربی  مؤنث مطهر، منزه، پاک و مقدس
۷۲معصومهعربی  مؤنث معصوم، بی گناه و پاک
۷۳معظمهعربی  معظم
۷۴مقبلهعربی  مؤنث مقبل، خوش اقبال، خوشبخت
۷۵مقدسهعربی  مؤنث مقدس
۷۶مقصودهعربی  مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر
۷۷مکرمهعربی  مؤنث مکرم
۷۸مکیناسریانی  بنفشه
۷۹مکیناسسریانی  مکینا، بنفشه
۸۰مکیهعربی اهل مکه، مربوط یا متعلق به مکه
۸۱ملاحتعربی  حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن
۸۲ملکعربی  فرشته
۸۳ملک آفرینفارسی، عربی  ملک (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از ملک (سرزمین) + آفرین (آفریننده)
۸۴ملک بانوفارسی، عربی  ملک (عربی) + بانو (فارسی) شاه بانو
۸۵ملک تاجفارسی، عربی  ملک (عربی) + تاج (فارسی)
۸۶ملک سیمااسم عربی  دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی
۸۷ملک نازعربی، فارسی  ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا
۸۸ملکهعربی  همسر پادشاه، شهبانو
۸۹ملوکعربی  پادشاهان
۹۰ملیحهعربی  زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
۹۱ملیسانام یونانی  بادرنگبویه
۹۲ملیسایونانی زنبور عسل
۹۳ملیکایونانی  گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند.
۹۴ملیکایونانی زنبور عسل، ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است، در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود.
۹۵ملیکهعربی  نام همسر عمر خطاب
۹۶ملینالاتین عسل، رنگ گل بهی، همچنین نوعی گل
۹۷مناعربی  امیدها
۹۸منااوستایی، پهلوی،
فارسی
 شایسته شاهی، شایگان
۹۹منالنام عربی رسیدن، دست یافتن، دارایی، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس
۱۰۰منجوقاسم ترکی  نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۱۰۱منصورهعربی  مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
۱۰۲منظرعربی  آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت
۱۰۳منورهعربی  روشن، درخشان
۱۰۴منیرعربی  آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۵منیرهعربی  مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۶موکامغولی  نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول
۱۰۷مولودعربی  آن که به دنیا آمده، زاده شده
۱۰۸موناعربی  منا، امیدها
۱۰۹مونجوقاسم ترکی  منجوق
۱۱۰مونسعربی  همنشین و همراز، همدم
۱۱۱مونیکااسم لاتین  مشاور
۱۱۲مه جبینفارسی، عربی  مه (فارسی) + جبین (عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیبارو
۱۱۳مهاسنسکریت  سنگی مانند بلور، یاقوت کبود
۱۱۴مهداعربی اول شب ، قسمتی از شب
۱۱۵مهدیاعربی، فارسی بانوی هدایت شده ، منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث
۱۱۶مهدیهنام عربی  مؤنث مهدی،عروس
۱۱۷مهرمنیرفارسی، عربی  مهر (فارسی) منیر (عربی) خورشید روشن و درخشان
۱۱۸مهرنسافارسی، عربی  مهر (فارسی) + نسا (عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۱۹مهستااوستایی،پهلوی دختر سنگین، بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین
۱۲۰مهستیفارسی، عربی  مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۲۱مهناعربی  گوارا و خوش
۱۲۲مهیرهعربی  زن کدبانو، زن اصیل زاده نام زیبای دختر
۱۲۳مهیمنهعربی ایمن شده،یکی از صفات خداوند
۱۲۴میرانهفارسی، عربی  میر (ازعربی) + انه (فارسی) امیرانه، شاهانه
۱۲۵میساعربی زنی که با غرور و تکبر راه می رود.
۱۲۶میسانعربی  ستاره ای در صورت فلکی جوزا
۱۲۷میشانهاوستایی،
پهلوی
 مشیانه
۱۲۸میلانااسم عربی مونث میلان، میل، خواهش، آرزو
۱۲۹میمنتعربی  سعادت، فرخندگی، مبارکی
۱۳۰مینازفارسی، گیلکی نازنین من ، مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)

امیدواریم از این اسم های زیبا و معنی ان که با حرف م شروع می شود خوشتان امده باشد. شما براحتی میتوانید با توجه به معنی ان و همچنین مشورت با دیگران یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کنید.

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

دلایل ناباروری مردان

سه دسته اصلی دلایل ناباروری مردان را بشناسید

ناباروری مردان به معنی ناتوانی آنها در باردار کردن زن است. خوشبختانه در عصر حاضر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *