خانه » دانستنیهای خانواده » بارداری و زایمان » اسامی دخترانه یا اسم دختر ایرانی با م

اسامی دخترانه یا اسم دختر ایرانی با م

دختر یک نعمت الهی است که خدا به ما عطا میکند. دختر مونس پدر و مادر است . دلسوز خانواده است. برای برخی ها متاسفیم که پسر را برتر از دختر میدانند و دنیا امدن دختر را ننگی تصور میکنند.

اگه دنبال اسم دختر هستید و دختر دار شده اید به شما تبریک میگوییم .

اسم دختر ایرانی با م

در این بخش از مجله پارسی وان اسامی دخترانه که با حرف م آغاز می شوند را در اختیارتان میگذاریم . با دقت به معانی انها نگاه کنید و یک اسم زیبا را برای دخترتان برگزینید.

اسامی دخترانه با حرف م
اسامی دخترانه با حرف م

اسامی دخترانه یا اسم دختر با م

مهشید: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا: مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
ماندان: ماندانا: – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
مرسده: ملکه در ایران
مارال : از نام‌های برگزیده
ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام های برگزیده
ماه دیس : از نام های برگزیده
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعی پارچه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید ، خبر شادی
مژگان : چشم پوش
مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : از نام های برگزیده
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام های برگزیده
مهر رخسار : از نام های برگزیده
مهرآگین : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
مهرآمیز : از نام های برگزیده
مهرآور : از نام های برگزیده
مهراسا : از نام های برگزیده
مهرافروز : از نام های برگزیده
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : از نام های برگزیده
مهرافشان : از نام های برگزیده
مهرانگیز : از نام های برگزیده
مهربانو : از نام های برگزیده
مهرچهر : از نام های برگزیده
مهرچین : از نام های برگزیده
مهرخ : از نام های برگزیده
مهرکیش : از نام های برگزیده
مهرناز : از نام های برگزیده
مهرنگار : از نام های برگزیده اسامی دخترانه
مهرنواز : از نام های برگزیده
مهروی : از نام های برگزیده
مهری : از نام های برگزیده
مهسان : از نام های برگزیده
مهستی : بزرگترین ریشه
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : از نام های برگزیده
مهوش : مانند ماه ، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مورد : نام درخت همیشه سبز
مُوژان : غنچه نرگس
میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی

اسامی دخترانه با حرف م
اسامی دخترانه با حرف م

اسامی دخترانه با م نام دختر با م اسم دختر با حرف م

ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو :به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت: به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا :مهر دختر آریایها
مهر آئین: کیش مهر ایرانی
میرتو :از زنان شاهنشاهان هخامنشی

 

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
۱ ماءالسماء عربی   باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب
۲ مائده عربی   خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
۳ ماجده عربی   مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
۴ مارال مغولی  آهو، زیبا
۵ مارگاریتا فرانسه   نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا
۶ مارگریت فرانسه   گلی زیبا به رنگ سفید
۷ مارلین عبری   برج، پناهگاه
۸ ماری عبری   فرانسه از عبری، مریم
۹ ماریا عبری   ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
۱۰ ماریان عبری  انگلیسی از عبری، مریم
۱۱ مارینا ارمنی   جویبار، آب
۱۲ ماریه عربی   زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر (ص)
۱۳ ماسا کردی  زیبا و درخشنده مثل ماه
۱۴ ماشگانا ترکی  مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.
۱۵ ماگنولیا فرانسه   گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ
۱۶ مالکه عربی   مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر طایر غسانی
۱۷ مامیثا سریانی   گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز
۱۸ مانترا اوستایی، پهلوی  به سکون نون و فتح ت، سخن ایزدی،کلام مقدس، گفتار ورجاوند اهورایی
۱۹ مانک اسم کردی   مانگ، ماه
۲۰ مانگ کردی   = مانک
۲۱ مانوشا کردی  نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد.
۲۲ مانوشاک کردی   بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
۲۳ مانیوک فرانسه   نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار
۲۴ ماورد عربی  ماءالورد، گلاب
۲۵ ماه بی بی فارسی، ترکی   ماه(فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۲۶ ماه جبین فارسی، عربی   ماه (فارسی) + جبین (عربی)، مه جبین
۲۷ ماه خانم فارسی، ترکی   ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۲۸ ماه سیما فارسی، عربی   ماه (فارسی) + سیما (عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست.
۲۹ ماه صنم فارسی، عربی   ماه (فارسی) + صنم (عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است.
۳۰ ماه طلعت فارسی، عربی   ماه (فارسی) + طلعت (عربی)، ماه سیما
۳۱ ماه لقا فارسی، عربی   ماه (فارسی) + لقا (عربی)، مه لقا مه لقا
۳۲ ماه منظر فارسی، عربی   ماه (فارسی) + منظر (عربی) ماهرو، ماهچهر
۳۳ ماه منیر فارسی، عربی   ماه (فارسی) + منیر (عربی) ماه نورانی، ماه درخشان
۳۴ ماه نسا فارسی، عربی   ماه (فارسی) + نسا (عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد.
۳۵ ماهایا نام ارمنی
۳۶ ماهنی ترکی   ترانه
۳۷ مایا یونانی  در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
۳۸ مبارکه عربی   مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از نامهای فاطمه(ع)
۳۹ مبینا فارسی، عربی   مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا
۴۰ مةترا کردی  باران
۴۱ متینه عربی   مؤنث متین
۴۲ مجذوب عربی   شیفته نام دختر اصیل
۴۳ محبوب عربی   دوست داشتنی، مورد محبت
۴۴ محبوبه عربی   مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت
۴۵ محترم عربی   قابل احترام، عزیز و گرامی
۴۶ محدثه عربی   مؤنث محدث، گوینده سخن،
۴۷ محسنه عربی   مؤنث محسن، نیکوکار، احسان کننده
۴۸ محنا عربی  به ضم میم و فتح ح و تشدید نون، به حنا خضاب کرده
۴۹ محیا عربی   زندگی، حیات
۵۰ محیصا فارسی، عربی  رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم)
۵۱ مدینه اسم عربی   شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص‌) بود.
۵۲ مرجان سریانی   معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.
۵۳ مرجانه سریانی  مروارید کوچک
۵۴ مرحان عربی   شادمانی و فرح
۵۵ مرحمت عربی   لطف و مهربانی
۵۶ مرسانا عبری  هدیه خداوند
۵۷ مرسیا یونانی   ریحان
۵۸ مرصع عربی   آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
۵۹ مرضیه عربی   پسندیده، مرضی
۶۰ مروانه عربی   نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی
۶۱ مریس عربی  چیزی لغزان و تابان
۶۲ مریم عربی  گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع آن با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل می شود.
۶۳ مستوره عربی، کردی  پاکدامن پوشیده پارسا پنهان
۶۴ مسلمه نام عربی   مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان اسم ایرانی اصیل
۶۵ مشک سنسکریت   ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید.
۶۶ مشکدانه فارسی، سنسکریت   مشک( سنسنکریت) + دانه (فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد
۶۷ مشکناز فارسی، سنسکریت   مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۸ مشکین فارسی، سنسکریت   مشک (سنسنکریت) + ین (فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر
۶۹ مشیانه اوستایی،پهلوی   نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی
۷۰ مشیما عربی، فارسی  به فتح میم، زیبا رو، دختر خال دار، بانویی زیبا با خالی در چهره
۷۱ مطهره عربی   مؤنث مطهر، منزه، پاک و مقدس
۷۲ معصومه عربی   مؤنث معصوم، بی گناه و پاک
۷۳ معظمه عربی   معظم
۷۴ مقبله عربی   مؤنث مقبل، خوش اقبال، خوشبخت
۷۵ مقدسه عربی   مؤنث مقدس
۷۶ مقصوده عربی   مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر
۷۷ مکرمه عربی   مؤنث مکرم
۷۸ مکینا سریانی   بنفشه
۷۹ مکیناس سریانی   مکینا، بنفشه
۸۰ مکیه عربی  اهل مکه، مربوط یا متعلق به مکه
۸۱ ملاحت عربی   حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن
۸۲ ملک عربی   فرشته
۸۳ ملک آفرین فارسی، عربی   ملک (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از ملک (سرزمین) + آفرین (آفریننده)
۸۴ ملک بانو فارسی، عربی   ملک (عربی) + بانو (فارسی) شاه بانو
۸۵ ملک تاج فارسی، عربی   ملک (عربی) + تاج (فارسی)
۸۶ ملک سیما اسم عربی   دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی
۸۷ ملک ناز عربی، فارسی   ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا
۸۸ ملکه عربی   همسر پادشاه، شهبانو
۸۹ ملوک عربی   پادشاهان
۹۰ ملیحه عربی   زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
۹۱ ملیسا نام یونانی   بادرنگبویه
۹۲ ملیسا یونانی  زنبور عسل
۹۳ ملیکا یونانی   گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند.
۹۴ ملیکا یونانی  زنبور عسل، ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است، در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود.
۹۵ ملیکه عربی   نام همسر عمر خطاب
۹۶ ملینا لاتین  عسل، رنگ گل بهی، همچنین نوعی گل
۹۷ منا عربی   امیدها
۹۸ منا اوستایی، پهلوی،
فارسی
 شایسته شاهی، شایگان
۹۹ منال نام عربی  رسیدن، دست یافتن، دارایی، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس
۱۰۰ منجوق اسم ترکی   نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۱۰۱ منصوره عربی   مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
۱۰۲ منظر عربی   آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت
۱۰۳ منوره عربی   روشن، درخشان
۱۰۴ منیر عربی   آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۵ منیره عربی   مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
۱۰۶ موکا مغولی   نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول
۱۰۷ مولود عربی   آن که به دنیا آمده، زاده شده
۱۰۸ مونا عربی   منا، امیدها
۱۰۹ مونجوق اسم ترکی   منجوق
۱۱۰ مونس عربی   همنشین و همراز، همدم
۱۱۱ مونیکا اسم لاتین   مشاور
۱۱۲ مه جبین فارسی، عربی   مه (فارسی) + جبین (عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیبارو
۱۱۳ مها سنسکریت   سنگی مانند بلور، یاقوت کبود
۱۱۴ مهدا عربی  اول شب ، قسمتی از شب
۱۱۵ مهدیا عربی، فارسی  بانوی هدایت شده ، منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث
۱۱۶ مهدیه نام عربی   مؤنث مهدی،عروس
۱۱۷ مهرمنیر فارسی، عربی   مهر (فارسی) منیر (عربی) خورشید روشن و درخشان
۱۱۸ مهرنسا فارسی، عربی   مهر (فارسی) + نسا (عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۱۱۹ مهستا اوستایی،پهلوی  دختر سنگین، بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین
۱۲۰ مهستی فارسی، عربی   مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
۱۲۱ مهنا عربی   گوارا و خوش
۱۲۲ مهیره عربی   زن کدبانو، زن اصیل زاده نام زیبای دختر
۱۲۳ مهیمنه عربی  ایمن شده،یکی از صفات خداوند
۱۲۴ میرانه فارسی، عربی   میر (ازعربی) + انه (فارسی) امیرانه، شاهانه
۱۲۵ میسا عربی  زنی که با غرور و تکبر راه می رود.
۱۲۶ میسان عربی   ستاره ای در صورت فلکی جوزا
۱۲۷ میشانه اوستایی،
پهلوی
 مشیانه
۱۲۸ میلانا اسم عربی  مونث میلان، میل، خواهش، آرزو
۱۲۹ میمنت عربی   سعادت، فرخندگی، مبارکی
۱۳۰ میناز فارسی، گیلکی  نازنین من ، مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)

امیدواریم از این اسم های زیبا و معنی ان که با حرف م شروع می شود خوشتان امده باشد. شما براحتی میتوانید با توجه به معنی ان و همچنین مشورت با دیگران یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کنید.

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

دلایل ناباروری مردان

سه دسته اصلی دلایل ناباروری مردان را بشناسید

ناباروری مردان به معنی ناتوانی آنها در باردار کردن زن است. خوشبختانه در عصر حاضر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.