خانه » روانشناسی » چشمان همسرتان را روانشناسی کنید

چشمان همسرتان را روانشناسی کنید

اصلا این روزها در دنیا در کنار علم روان شناسی دانشی باب شده به نام «چشم شناسی»؛ یک علم تازه سوغات سرزمین چشم بادامی هاي چینی. چینی ها معتقدند با نگاه کردن به چشم هاي هر کسی مي شود میزان سازش پذیری یا اعتمادی را که در وجودش هست فهمید.

آنها مي گویند با چشم ها مي شود نوع احساس هر آدمی را هم درک کرد. این روزها «چشم شناس ها» هم مثل چینی ها به این باور رسیده اند. تحقیقات آنها نشان مي دهد که مردمک چشم آدم ها غیر از این که به میزان نور محیط واکنش نشان مي دهد و بزرگ و کوچک مي شود، به میزان احساسات شان هم حساس است.

چشم هاي موفق

تپش : چشم شناس ها ـ با چشم پزشک ها فرق دارند ـ مي گویند سایز و اندازه مردمک چشم، رنگ عنبیه و شکل خطوطی که در آن هست مي تواند مثل یک آینه، بود و نبود درون آن آدم را نشان بدهد. در واقع آن ها از این فاکتورها برای تخمین میزان سلامت روحی آدم ها استفاده مي کنند.

حتی میزان سلامت جسمی افراد را هم مي شود از نوع خطوط عنبیه و درخشندگی رنگ آن تشخیص داد.وقتی که شما به صورت کسی برای اولین بار خیره مي شوید ناخودآگاه چشم هایش را بیشتر از باقی اعضای صورتش مي بینید و به سمت آن کشیده مي شوید.

برای همین است که روانکاوان به تماس چشمی در ارتباط موثر با بقیه خیلی تاکید دارند و آن را رمز موفقیت هر کسی مي دانند. در واقع وقتی با کسی ارتباط چشمی برقرار مي کنید به طور ناخودآگاه مي توانید احساسات و عواطف او را از طریق چشم ها بخوانید و کم کم به او نزدیک تر شوید.

اگر به مرور این کار را انجام بدهید دیگر مي فهمید که هر آدمی چه طور خصوصیاتی دارد و چه قدر نسبت به صحبتها و عملکرد شما حساسیت نشان مي دهد. همه این ها را فقط چشم ها به شما مي گویند. هر آدمی شکل و رنگ چشم متفاوتی دارد. اما مي شود با کمی دقت شکل چشم همه آدم هاي دنیا را در گروه هاي خاصی طبقه بندی کرد. چینی ها از روی همین طبقه بندی شکل و ظاهر چشم ها کلی اطلاعات در باره هر کسی به دست مي آورند.

چشم هايي نزدیک به هم

این نوع چشم ها نشان مي دهند که صاحبشان نگاهی حساب شده و دقیق به زندگی دارند و هر کارشان از روی برنامه و هدف است.اگر چه گاهی اوقات زود از کوره در مي روند اما روی هم رفته آدم هاي مهربانی هستند.

این نوع آدم ها معمولا همیشه یک ارزیابی کلی از آدم هاي دور و برشان مي کنند و بعد با آنها وارد رابطه مي شوند. همین است که بیشترشان هم آدم هاي موفقی هستند.

چشم هايي با فاصله  از هم

معمولا صاحبان این نوع چشم ها آدم هاي صبور و آرامی هستند که آینده نگری شان هم در مقایسه با دیگران خوب است. البته این آدم ها کمی بیش از اندازه احساساتی هستند

و نمي توانند برآورد درستی از موقعیت و کنترل شرایط داشته باشند. درست است که آدم هايي منطقی هستند ولی اگر به ورطه احساسات بیفتند گاهی دچار سردرگمی بدی مي شوند.

شکل چشم ها

چشم هاي گرد بي خیالی و راحتی صاحبش را نشان مي دهد. آدم هايي که دارای چشم هاي باریکی هستند معمولا جاه طلب و بلندپروازند. آنهایی که چشم هایشان کمی زاویه دار است و حالت چشم هایشان گرد نیست بر خلاف ظاهر خشنی که این نوع چشم ها به صاحبشان مي دهد آدم هاي حساس و با عاطفه اي مي شوند.

آنهایی که چشم هاي ریزی دارند معمولا مدیران خوبی هستند، کسانی که مي دانند هر شرایطی را چه طور کنترل کنند و از هر موقعیتی به نفع خودشان بهره بگیرند. آدم هايي که چشم هايي گرد با دایره اي کامل دارند در مقایسه با آدم هايي که چشم هاي کشیده اي دارند احساساتی تر هستند. چشم هاي باریک معمولا صاحبانی منطقی دارند که به هر چیزی از منظر منطقی و عقلانی اش نگاه مي کند.

اگر حالت چشم ها و ابروها با هم طوری باشد که در گوشه هاي صورت زاویه دار باشند به این معناست که آن فرد آدمی مثبت اندیش است و به قول معروف هیچ وقت بد به دلش راه نمي دهد.

آدم هاي بدبین معمولا حالت ابروها و چشم هایشان به سمت پایین است، برعکس خوش بین ها که نوک چشم ها و ابروهایشان همیشه زاویه اي رو به بالا دارد. در علم چهره خوانی چینی ها آنهایی که چشم هاي درشتی دارند معمولا آدم هايي هستند که دوست دارند زندگی شادی داشته باشند.

آنها آدم هاي شادی هستند و هر قدر هم که به حالت افسردگی برسند باز هم ذاتا شاد و خوشحالند. البته آنها در مقایسه با کسانی که چشم هاي ریزی دارند کمتر اعتماد به نفس دارند و کلا کمتر از شرایط زندگی شان احساس رضایت مي کنند. چشم ریزها معمولا آدم هاي خودخواهی هستند. این وسط فاصله میان دو چشم هم در تشخیص شخصیت آدم ها بي تاثیر نیست.

در هر آدمی فاصله بین دو چشم اش باید به اندازه یک چشم خودآن آدم باشد. در غیر این صورت اگر چشم ها زیاد به هم نزدیک یا دور باشند مي شود از روی علم چهره شناسی چینی ها به راز و رمز درون هر کدام شان پی برد.

ابروها هم همین طور. بهترین ابرو برای هر قیافه اي باید از انتهای داخلی چشم شروع شود و در قسمت پایانی دیگر چشم تمام شود. البته حالت مطبوعش این است که ابروها کمی کشیده تر از چشم ها باشند. ابروهای زاویه دار یا هشتی مال آدم هاي خودخواه و مغرور است.

چشم هاي گود:

آدم هايي جست و جوگر که دوست دارند سر از کار همه دربیاورند.اگرچه این آدم ها معمولا خیلی رمانتیک هستند اما هیچ وقت به خودشان اجازه نمي دهند در عشق و علاقه به کسی از حد و حدود عقل و منطق منحرف شوند.

در واقع با همه احساساتی که دارند آدم هايي واقع بین هستند. پشتکار خوبی دارند و از این که بتوانند کاری را به سرانجام برسانند لذت مي برند. برای همین است که اغلب موفق هستند.

چشم هاي برآمده

آرزوهای دور و درازی دارند و کمی جاه طلب هستند. مغرور و خودخواهند و اول از همه به منافع خودشان فکر مي کنند. زیاد اهل کنجکاوی و سرک کشیدن در زندگی و ماجراهای دیگران نیستند. تا جای ممکن سعی مي کنند خودشان را از هر قضیه اي دور نگه دارند. آرامند و اهل هیاهو نیستند.

علم شناخت عنبیه

عنبیه شناسی. حتم داریم که تا امروز حتی اسمش را هم نشنیده اید؛ دانش قدیمی چینی ها که از روی رنگ و شکل بافت هاي درون عنبیه چشم هر کسی میزان سلامت روحی و جسمی اش را مي شود تخمین زد. البته اشتباه نکنید.

هیچ وقت نمي شود با زل زدن به چشم هاي کسی به بیماری خاص او پی برد یا این که هیچ مشخصه ویژه اي برای تغییر رنگ و شکل عنبیه ها نیست که بشود از روی آنها باز هم میزان سلامت کسی را تخمین زد.

چینی ها فقط مي توانستند از روی بافت هاي چشمی هر کسی میزان فشار سلول هاي عصبی چشم هایش را ببینند و بعد به تاثیر آن روی باقی قسمت هاي بدن فکر کنند. در واقع چشم ها فقط مي گویند که در بدن خبرهایی هست. بعد از آن دیگر به عهده پزشکان است که آن خبر خوب یا بد را پیدا کنند!

عنبیه پولکی:

افرادی انعطاف پذیر، اجتماعی و در عین حال حساس که بیشتر بر پایه احساسات شان تصمیم می گیرند.

عنبیه شبکه ای:

اشخاصی احساساتی، دیرجوش و تحلیلگر که خوب می دانند در هر شرایطی چه تصمیمی بگیرند.

عنبیه کتانی:

رایج ترین شکل عنبیه در میان انسان ها، کسانی که بیش از دیگران به شرایط خود آگاهند.

عنبیه ابریشمی:

انسان هایی قوی، قانونمدار، از نظر جسمی سالم، سختکوش و باپشتکار.

عنبیه ابریشمی-کتانی:

انسان هایی بسیار پرانرژی که خیلی سخت خسته شده و از پا می افتند.

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

مارک زاکر برگ

10 نصیحت از مارک زاکر برگ موسس و مدیر فیس بوک

مارک زاکر برگ یکی از جوان ترین میلیونرهای جهان و موسس فیس بوک است که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.