خانه » خانم نوین

خانم نوین

تایید طلبی را در کودک تشویق نکنید

تایید طلبی

سعی کنید تأکید را از تایید طلبی بردارید بچه ها نیازی به تایید گرفتن از این و آن ندارند تا احساس شعف و شادی نمایند. ضمن اینکه از تأیید دیگران برخوردار بودن بهتر است تا با مخالفت اطرافیان مواجه شدن، و جلب محبت و موافقت دیگران را کردن به هیچ وجه عادت ناپسندی نیست، در …

ادامه نوشته »

تنبیه کردن کودک مانع ایجاد مسئولیت پذیری

تنبیه کردن

به کودک می توان آموخت که احساس تعهد و مسئولیت کردن یکی از گرانبهاترین سرمایه هایی است که شخصن مستقل و آزاداندیش می تواند به دست آورد، چون سبب میگردد که شخص همواره کنترل زندگی خود را به دست گیرد نه اینکه دیگران همیشه بر او حکومت کنند. بچه هایی که به علت مشکل درسی، معلم …

ادامه نوشته »

مسئولیت پذیری را به کودکتان یاد بدهید

مسئولیت پذیری

ما زمانی به اعتلای درونی و معنوی رسیده و خود را به عنوان انسانی یکتا پذیرا هستیم که بتوانیم کنترل کامل دنیای درونی خود را به عهده گیریم و این طرز تلقی را که دیگران مسئول شرایط فعلی زندگی ما هستند به دور اندازیم. انسانهایی که در درون خود احساس مسئولیت پذیری دارند و از آنچه بارقه …

ادامه نوشته »

گذشته را سد راه آینده خود نکنید

گذشته

رندگی در گذشته چیزی که نجات را برای ما مشکل میسازد این است که ما با چنگ و دندان به گذشته خود آویزان می شویم و حوادث گذشته را هرگز فراموش نمی کنیم. وقایع مصیبت بار را بارها و بارها،مثل فیلم سینما مرور میکنیم و به تماشای این خاطرات دردآور می نشینیم. نمیدانیم که با …

ادامه نوشته »

کودک ترسو خود را به جویندگی تشویق کنید

کودک ترسو

سعی کنید ضمن تشویق کودک ترسو خود به استقبال از ناشناخته ها، به سؤال کردن، به ابراز عقیده کردن، عقل و تدبیر و احتیاط را با تشویق و تمهید بیا مزید. به آنها القا کنید که زندگی صحنه فعالیت و پویایی است، نه جاده ای شناخته شده که به راحتی بتوان آن را به پایان …

ادامه نوشته »

خطر کردن در مقابل انتخاب مسیر امن

خطر کردن

شما ممکن است تا کنون به دام این فریب افتاده باشید، نام این عنصری که به تدریج شما را از درون خالی و تهی می سازد، امنیت است. بسیاری از ما تمام توان و نیروی خود را در زندگی صرف پیدا کردن این عنصر خیالی می کنیم که تصور می نمائیم با به دست آوردن …

ادامه نوشته »

ناشناخته ها و کشش کودکان به سمت آن

وقتی نوجوان هستیم اغلب به دنیا و خودمان از دریچهٔ چشم کسی نگاه می کنیم که از کودکی آموخته بینشی غیر اصولی نسبت به مسائل داشته باشد. دوست داریم قوی و نیرومند باشیم ولی خودمان را ضعیف می بینیم. آرزو داریم قهرمان یا شاعر صبر موفق و مشهوری بشویم، با وجود این در تمام جنبه …

ادامه نوشته »