خانه » بایگانی برچسب: آزادی کودک

بایگانی برچسب: آزادی کودک

تربیت کودک و اصولی که باید در آن رعایت شود

تربیت کودک

برای تربیت کودک و برای این که رفتاری را به کودک بیاموزیم باید هر مرحله را قدم به قدم برای رسیدن به آن رفتار تقویت کنیم، یعنی به رفتارهای جزیی تری که به رفتار نهایی منجر می شوند، پاداش دهیم. برای این که کودک را به انجام عملی ترغیب کنیم، باید ترتیبی بدهیم که او بتواند شخصی …

ادامه نوشته »