خانه » بایگانی برچسب: استفاده از برق در درمان

بایگانی برچسب: استفاده از برق در درمان

استفاده از برق درمانی در درمان بیماری ها

برق درمانی

طی بیست سال گذشته، جنون درمان بیماری ها به وسیلهٔ الکتریسیته و برق درمانی به سرحد کمال رسیده است و این نوع درمان بیش از همه حرفهٔ پزشکی را فرا گرفته است.در این مطلب از مجله پارسی وان برایتان از برق درمانی  میگوییم.   لیکن این شکل درمان در اغلب موارد، مانند سایر روشهای پزشکی رسمی معمولی، …

ادامه نوشته »