خانه » بایگانی برچسب: اسیدهای چرب ترانس

بایگانی برچسب: اسیدهای چرب ترانس

چربی ها شامل کدام دسته از مواد میشوند؟

چربی ها

چربی یا لیپید واژه ای است که به انواع مختلفی از مواد غیرمحلول در آب گفته میشود. ساختار چربی ها هم مثل پروتئین ها و کربوهیدراتها از کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است. اما تفاوت چربی ها با آن دو این است که نسبت اکسیژن به کربن و هیدروژن در ساختار آن پایین تر …

ادامه نوشته »