خانه » بایگانی برچسب: اندیشه ی مثبت

بایگانی برچسب: اندیشه ی مثبت

رابطه ی بین ذهن انسان و موفقیت او در زندگی

ذهن انسان از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ذهن هشیار و ذهن ناهشیار. ذهن انسان مسئولیت همه ی تصمیم گیری های اورا به عهده دارد، حال آنکه مقدمات و اجرای این تصمیمات به عهده ی ذهن ناهشیار اوست و این چیزی است که غالبا توجهی به آن نمی شود، ضمیر هشیار ما خواسته های …

ادامه نوشته »