خانه » بایگانی برچسب: برداشتن رحم

بایگانی برچسب: برداشتن رحم

درمان بیماری های زنان به شیوه پزشکی یا طبیعی؟

درمان بیماری های زنان

معمولا پزشکان برای درمان بیماری های زنان ، بجز برداشتن تمام یا قسمتی از دستگاه جنسی زن راه دیگری سراغ ندارند. آنها میدانند که برداشتن تخمدان یا رحم ممکن است بعداً در وضع عصبی و روانی زن اثر نامطلوب داشته باشد لیکن به عقیده خود با برداشتن عضو مورد نظر بهترین اقدام را برای رفع …

ادامه نوشته »