خانه » بایگانی برچسب: تجربیات

بایگانی برچسب: تجربیات

گذشته را سد راه آینده خود نکنید

گذشته

رندگی در گذشته چیزی که نجات را برای ما مشکل میسازد این است که ما با چنگ و دندان به گذشته خود آویزان می شویم و حوادث گذشته را هرگز فراموش نمی کنیم. وقایع مصیبت بار را بارها و بارها،مثل فیلم سینما مرور میکنیم و به تماشای این خاطرات دردآور می نشینیم. نمیدانیم که با …

ادامه نوشته »