خانه » بایگانی برچسب: خود ارزشمندی

بایگانی برچسب: خود ارزشمندی

احترام به خود را به کودک بیاموزید

احترام به خود

باید الگوی انسانی باشید که به خود احترام میگذارد. همان گونه که باید نمونه مادر (یا پدری) باشید که تصویر ذهنی مثبتی از خود دارد، با رفتار خود هم باید نشان دهید که به خود احترام می گذارید و شایستگی آن را دارید که به شما احترام بگذارند، و این میسر نیست مگر رفتاری داشته …

ادامه نوشته »