خانه » بایگانی برچسب: راه حل نخوابیدن ارایش روی پوست

بایگانی برچسب: راه حل نخوابیدن ارایش روی پوست

یک توصیه برای پوستی که آرایش پذیر نیست

آنهایی كه پوستی روشن و شفاف دارند، بهتر است از روژ گونه هایی در طیف گلبهی، نارنجی، صورتی و از روژ لب هایی همرنگ با روژگونه شان استفاده كنند. آنهایی كه پوستی روشن و شفاف دارند، بهتر است از روژ گونه هایی در طیف گلبهی، نارنجی، صورتی و از روژ لب هایی همرنگ با روژگونه شان استفاده كنند. پوست آرایش پذیر …

ادامه نوشته »