خانه » بایگانی برچسب: پرورش خودکارامدی

بایگانی برچسب: پرورش خودکارامدی

چگونه مهارت خودکارآمدی پرورش می یابد؟

خودکارآمدی

خودکارآمدی یعنی این که ما می دانیم و مطمئنیم واکنش هایی که در برابر چالش های زندگی ابراز می کنیم، نتیجه بخش هستند. افرادی که از احساس خودکارآمدی قوی برخوردار هستند، با مشکلات زندگی با انرژی و پایداری رو به رو می شوند. آنان آلترناتیوهای دیگر را تا آن حد ادامه می دهند که موفق …

ادامه نوشته »