خانه » بایگانی برچسب: پریود زنان

بایگانی برچسب: پریود زنان

بیماری های زنان و عادت های ماهانه در بانوان

بیماری های زنان

بنابر فلسفه درمان طبیعی معلوم شده است که کلیه بیماریها جهش و حرکتی هستند به سوی خود پاکسازی بدن و نیز ثابت شده است که طبیعت در مواقعی که سطح سلامت بدن پایین می آید راه را برای دفع مواد سمی هموار میسازد. بنابراین می توانیم به آسانی دریابیم که جریان عادت ماهانه تدبیری است …

ادامه نوشته »