خانه » بایگانی برچسب: پوست صاف

بایگانی برچسب: پوست صاف

پو ست صاف ، کبد تعطیل !

«صورتت جوش میزند؟ خواهرزاده زن عموی مادرشوهر من هم مثل تو صورتش پر از جوش بود. بعد از کلی دارو و درمان آخرسر هم دکتر به او روآکوتان داد؛ صورتش شده عین آینه. برو به همین دکتر محلتان بگو برایت بنویسد. نمی خواهد خودت را معطل این دارو وآن دارو کنی. از اول برو خانه …

ادامه نوشته »