خانه » بایگانی برچسب: پیشگیری از بارداری

بایگانی برچسب: پیشگیری از بارداری

آی یو دی و عوارض آن چیست؟

آی یو دی و عوارض آن

مناسبترین موقع برای جایگزینی آی یودی در رحم،چند روز آخر قاعدگی است. زیرا خونریزی که قهراً بهنگام قرار دادن آی یو دی در رحم بوجود میآید، بحساب قاعدگی گذاشته شده و از نقطه نظر پسیکولوژی داوطلبان حائز اهمیت است. از طرف دیگر هنگام قاعدگی، دهانه زهدان بازتر و نرم تر از اوقات دیگر دوره ماهانه …

ادامه نوشته »

دوره امن و محاسبه آن در جلوگیری از بارداری

دوره امن

اساس روش دوره امن براین است که زن و شوهر در فاصله زمانی که امکان باروری در دوره ماهانه جنسی وجود دارد، از نزدیکی خودداری کنند. بکار گرفتن این شیوه بستگی به امکان مشخص کردن زمان باروری در دوره ماهانه قاعدگی دارد. با توجه به اینکه امروزه زمان تقریبی تخمکگذاری را در روز ۲ (+- )۱۴ …

ادامه نوشته »