خانه » بایگانی برچسب: JPL

بایگانی برچسب: JPL

جای باقی مانده از جوش را برطرف کنیم

اسکارآکنه یاهمان چالهایی که ناشی ازجوشهای عمیقی است که دربعضی موارداین چالها سطحی و در بعضی موارد عمقی میباشد. هرچه اسکارها سطحی تر باشد با پر کردن و صاف کردن آن آسان تر و سریعتر و هر چه اسکارها عمیق تر باشند صاف تر کردن آنها دشوارتر و نیاز به زمان بیشتری دارد. جای باقی مانده از جوش را برطرف …

ادامه نوشته »